Jak ukazuje počet hovorů na naše servisní středisko, ne všichni uživatelé vědí, jak bezpečně a správně restartovat pračku Gorenje.

Resetování pračky je krajně nežádoucí opatření, které nelze systematicky používat. Pokud však jiné metody nedokážou vrátit zařízení do normálního provozního stavu, je povolen restart.

Obsah

 1. Hlavní důvody pro opětovné spuštění pračky
 2. Kdy se obejdete bez restartování pračky
 3. Jak správně a bez následků znovu spustit pračku Gorenje?
 4. Možnost č. 1 pro urgentní reset zvoleného programu
 5. Možnost č. 2 pro urgentní reset zvoleného programu
 6. Proč je důležité správně restartovat pračku Gorenje?
 7. Restartování pračky po výpadku proudu
 8. Jak znovu spustit pračku Gorenje po vnitřní poruše?
 9. Jak zapnout pračku Gorenje po nuceném resetu
 10. Co dělat, když se vám nepodařilo znovu spustit pračku Gorenje?
 11. Rizika vlastní opravy a nastavení pračky Gorenje

Hlavní důvody pro opětovné spuštění pračky

 • Cizí předměty. Během aktivní fáze praní si uživatel všiml, že uvnitř bubnu je cizí předmět. Před vložením je potřeba zkontrolovat nejen obsah kapes oblečení, ale i samotný buben, zvláště pokud jsou v rodině děti, které by dovnitř mohly dát něco, co by v pračce být nemělo.
 • Kompletní načítání. Mnoho lidí se uchýlí k restartování, když si všimnou, že do praní nic nevložili.
 • Špatný program. Majitelé SMA ve spěchu nebo z nepozornosti volí pro vlněné prádlo místo jemného praní například režim „Bavlna“. V tomto případě je vyžadován restart, jinak kvalita vlněných věcí výrazně utrpí.
 • Výpadek proudu. Ne všechny modely Gorenje pokračují v mytí od stejné fáze, ve které bylo odpojeno napájení. Často je nutné restartovat systém a znovu nastavit parametry mytí.
 • Zhroucení programu. Pokud zvolený režim zamrzne a zařízení nereaguje na příkazy z tlačítek ovládacího panelu, restartování pomůže obnovit plnou funkčnost.

Kdy se obejdete bez restartování pračky

 • Praní je téměř hotové a chybějící prádlo nemá smysl hlásit.
 • U modelů s vertikálním typem plnění lze zapomenutou položku umístit do bubnu bez nutnosti restartování systému.

Jak správně a bez následků znovu spustit pračku Gorenje?

Před restartováním doporučujeme prostudovat si pokyny specifické pro váš model zařízení. Kvůli konstrukčním prvkům se může postup nouzového zastavení lišit. Podívejme se na několik univerzálních tipů pro bezpečný restart.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou povinnosti provozovatele čistírny odpadních vod?

Možnost č. 1 pro urgentní reset zvoleného programu

Relevantní pro modely praček Gorenje, ve kterých tlačítko „Start“ provádí funkci „Pauza“:

 1. Klikněte jednou na “Start”.
 2. Počkejte několik sekund až jednu minutu.
 3. Po charakteristickém tichém cvaknutí se zámek dveří odemkne.
 4. Ujistěte se, že systém vypustil veškerou vodu a otevřete poklop.
 5. Pokud v bubnu zbyla nějaká voda, vypusťte ji přes vypouštěcí filtr.
 6. Vložte chybějící předměty do bubnu nebo odstraňte cizí předmět.

Možnost č. 2 pro urgentní reset zvoleného programu

Dlouhým podržením tlačítka „Start“, asi 5-7 sekund, se nastavený režim resetuje. Další akce uživatele závisí na konstrukčních prvcích pračky:

 • Moderní modely. Po dlouhém stisknutí tlačítka „Start“ zařízení automaticky spustí vypouštění vody, načež se zámek poklopu deaktivuje.
 • Dřívější modely. Neexistuje zde žádná možnost automatického vypouštění, takže vodu budete muset vypustit pomocí vypouštěcího filtru. Umístění zařízení je uvedeno v uživatelské příručce.

Proč je důležité správně restartovat pračku Gorenje?

Kvůli nedostatku znalostí jsou někteří uživatelé přesvědčeni, že v případě nouzového zastavení zařízení je přípustné jednoduše vytáhnout zástrčku ze zásuvky. V tomto případě není zaručeno, že dříve aktivovaný režim bude také resetován. Moderní high-tech domácí spotřebiče si „pamatují“ poslední nastavení a po zapnutí se k nim vrátí.

Nesprávné odpojení od zdroje navíc často způsobuje poruchu řídicí desky pračky.

Restartování pračky po výpadku proudu

Uživatelské akce:

 1. Odpojte pračku ze zásuvky, aby nedošlo k poškození elektroniky v případě náhlého napájení a chaotických odečtů napětí.
 2. Po obnovení dodávky proudu zapojte pračku do elektrické sítě.
 3. Pokud jsou dříve nastavené parametry uloženy, stiskněte „Start“ a mycí cyklus bude pokračovat.
 4. Pokud zařízení vypustilo vodu a resetovalo nastavení, nastavte znovu požadovaný režim, vyberte potřebné možnosti a začněte.

Jak znovu spustit pračku Gorenje po vnitřní poruše?

Důvodem náhlého zastavení zařízení může být buď software, nebo technický problém. Pokud dojde k selhání softwaru a tlačítka ovládacího panelu jsou zablokována, postupujte takto:

 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky na 15-20 minut.
 2. Počkejte, dokud nebude řídicí jednotka nucena restartovat.
 3. Znovu připojte zařízení k síti.
 4. Nastavte požadované parametry praní a spusťte proces.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně změřit moskytiéru?

Automatické pračky často vyžadují ke správnému resetování nastavení pomoc technika elektroniky. Pokud nemáte znalosti, nástroje a zkušenosti, důrazně se doporučuje nezasahovat do elektroniky domácích spotřebičů.

Jak zapnout pračku Gorenje po nuceném resetu

 • Pokud byl program změněn bez otevření vkládacího poklopu a napájení nebylo přerušeno, pak pro spuštění nově zvoleného programu stačí stisknout „Start“.
 • Pokud bylo potřeba vypustit vodu a otevřít dvířka, uživatelsky nastavený program se resetoval. Po opětovném zapnutí je třeba znovu nastavit parametry praní a stisknout „Start“.
 • Pokud dojde k úplnému zatemnění zařízení, pračka bude pokračovat v práci od okamžiku, kdy se zastavila, nebo si budete muset pár sekund počkat a znovu nastavit režim praní.

Co dělat, když se vám nepodařilo znovu spustit pračku Gorenje?

I když přísně dodržujete pokyny, není vždy možné obnovit provoz zařízení po resetu. Problém je způsoben závadou softwaru, tzv. zamrznutím, neboli náhlým výpadkem proudu.

Co dělat v tomto případě:

 1. Odpojte zařízení od sítě na 30-40 minut.
 2. Znovu zapojte zástrčku do zásuvky. Pokud se panel rozsvítí v normálním režimu, můžete nastavit parametry mytí a používat zařízení.
 3. Pokud se po uplynutí stanovené doby situace nezmění nebo se na displeji objeví chybový kód, zavolejte technika.

Akce průvodce:

 1. Částečně jednotku rozeberte, abyste získali přístup k hlavním elektronickým součástem.
 2. Zazvoní, vizuálně zkontroluje a diagnostikuje stav rádiových komponent a řídící jednotky.
 3. Identifikuje vadné prvky, vypálené stopy a přerušené kontakty.
 4. Vymění nebo opraví poškozené součásti.

Rizika vlastní opravy a nastavení pračky Gorenje

Když se musíte uchýlit k příliš častému restartování zařízení, dalším krokem je nákladná oprava. Proto se důrazně nedoporučuje odkládat volání průvodce, pokud již bylo provedeno několik resetů systému, ale problém se pravidelně opakuje.

Pokud je touha opravit poruchu vlastními silami stále silnější, je užitečné si zapamatovat: v uživatelské příručce jsou popsány samoopravné problémy se současným zařízením. Pokud po dočasném odpojení zařízení od sítě a podrobném prostudování pokynů problém přetrvává, musíte kontaktovat servisní středisko a poradit se s odborníky.

Jaké problémy a rizika vznikají při opravě pračky sami:

 • Je obtížné přesně diagnostikovat problémy, zvláště pokud se vizuálně nikde nic neroztavilo nebo nevyhořelo.
 • Demontáž a montáž zařízení bez speciálního nářadí je problematická a časově náročná.
 • Je těžké najít mistra, který by souhlasil s nápravou chyb neodborných oprav.
 • Jakmile uživatel odstraní první šroub, bude aktuální záruka neplatná.
ČTĚTE VÍCE
Kolik sádrové omítky je potřeba na 1 metr čtvereční?

Pokud potřebujete znovu spustit pračku a přesně určit příčinu problému, zavolejte specialistu ze specializovaného servisního střediska Gorenje v Moskvě.

Provedeme opravy jakékoliv složitosti a dodáme nové originální komponenty. Průměrná pracovní doba inženýra je 1 hodina. To znamená, že po 60 minutách budete moci používat pračku jako obvykle.