Což je obecně pochopitelné: měděné dráty o průřezu 1,5 mm² jsou schopny „udržet“ zátěž 4,1 kW (proud – 19 A), 2,5 mm² – 5,9 kW (27 A), 4 a 6 mm² – nad 8 a 10 kW. To stačí k napájení zásuvek, osvětlovacích zařízení nebo elektrických sporáků.

 • Měděné dráty o průřezu 1.5 mm² vydrží zatížení až 4.1 kW (19 A), 2.5 mm² – až 5.9 kW (27 A), 4 a 6 mm² – nad 8 a 10 kW.
 • Kabel VVG 3×2.5 je vhodný pro pokládku stacionárních elektrických rozvodů v místnostech s vysílacím výkonem do 6.2 kW v síti 220 V nebo 18.4 kW v síti 380 V.
 • Jeden čtvereční milimetr měděného drátu vydrží zatížení až 10 A proudu (nebo až 2 kW).
 • Přípustný proud pro kabel VVGng 3×6 ve vzduchu je 46 A, v zemi – 59 A, s jednosekundovým zkratem – 650 A.
 • Měděný drát o průřezu 6 mm², položený otevřeně, vydrží až 50 A, skrytý – až 34 A.
 • Pro zatížení 12 kW je nutné zvolit kabel odpovídajícího průřezu dle tabulky.
 • Pro zatížení 3 kW musíte zvolit kabel o průřezu 2.5 mm².
 • Pro zapojení v bytě do zásuvek použijte kabel o průřezu 2.5 mm².
 • Pro zatížení 100 kW je nutné zvolit kabel odpovídajícího průřezu dle tabulky.
 • Aktuální průřez kabelu se vypočítá pomocí vzorce I = W/U, kde W je výkon a U je napětí (často 220 V).

Obsah

 1. Jaké je maximální zatížení 2.5 čtvercového drátu?
 2. Jaké zatížení unese 1 čtvercový drát?
 3. Jak dlouho vydrží kabel 3 * 6?
 4. Jak dlouho vydrží drát 6?
 5. Jaký kabel je potřeba pro 12 kW
 6. Jaký kabel je potřeba pro 3 kW
 7. Jaký kabel je potřeba pro 100 kW
 8. Jak vypočítat zatížení kabelu
 9. Jak velký proud může drát přenést?
 10. Jak dlouho vydrží Shvvp 2×0 5?
 11. Jak dlouho vydrží kabel 2×4?
 12. Jak dlouho vydrží kabel 3 až 4?
 13. Jaké zatížení unese 10 čtvercový drát?
 14. Jaké zatížení snese kabel 5×4?
 15. Jak dlouho vydrží drát 2×0 75?
 16. Jaký kabel je potřeba pro kotel 9 kW
 17. Jak dlouho vydrží kabel 3×2?
 18. Jaký proud vydrží 6 čtvercový drát?
 19. Jaký je průřez vodiče pro 1 kW
 20. Kolik pojme 1.5 čtverce?
 21. Jaký by měl být průřez vodiče pro 2 kW
 22. Jaké zatížení snese kabel 5×6?
 23. Jaké zatížení snese kabel 5×10?
 24. Jaké zatížení snese kabel 5×2 5?
 25. Jak dlouho vydrží kabel 3?
 26. Jak vybrat kabel podle napájení
 27. Jaký průřez vodiče je potřeba pro 2.5 kW
 28. Jaké zatížení vydrží kabel 3 * 2 5?
 29. Jaký průřez vodiče je potřeba pro 4 kW
 30. Jaký průřez vodiče je potřeba pro 5 kW
 31. Měděné dráty o průřezu 1 čtverec
 32. Měděné dráty o průřezu 1,5 čtverce
 33. Měděné dráty o průřezu 2 čtverce
 34. Měděné dráty o průřezu 2,5 čtverce

Jaké je maximální zatížení 2.5 čtvercového drátu?

Kabel VVG 3×2,5 je nejoblíbenější standardní a vhodnou variantou pro pokládku stacionárních elektrických rozvodů v bytě, venkovském domě, kanceláři a dalších prostorách, kde není požadována průchodnost větší než 6,2 kW v 220 V nebo 18,4 kW sítě na 380 V síti.

Jaké zatížení unese 1 čtvercový drát?

Pro správný výpočet zatížení, které drát vydrží, stačí použít známé pravidlo: jeden čtvereční milimetr měděného drátu vydrží zatížení až 10 A proudu. Pro přesnější výpočty byste měli používat kilowatty spíše než ampéry. 10 ampér = 2 kW.

Jak dlouho vydrží kabel 3 * 6?

Proudové zatížení kabelu VVGng 3×6

Přípustný proud při pokládání VVGng 3*6 ve vzduchu je 46 A. Přípustný proud při instalaci do země je 59 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 650 A.

Jak dlouho vydrží drát 6?

Proud, který kabel vydrží, závisí na způsobu instalace a materiálu vodiče. Měděný drát 6 mm2, položený otevřeně, vydrží až 50 A, skrytý – až 34 A.

Jaký kabel je potřeba pro 12 kW

Odpověď: Podle tabulky.

Měděný průřez kabelu (mm2)

Jaký kabel je potřeba pro 3 kW

Jaký kabel je potřeba pro elektroinstalaci v bytě?

U zásuvek je třeba vzít průřez 2.5 mm2, protože zatížení, které má být zapnuto, může dosáhnout 3-4 kilowattů. A kabel o délce dva a půl „čtverečků“ je navržen pro maximální výkon až 5,9 kilowattů a proud až 27 ampérů.

Jaký kabel je potřeba pro 100 kW

Tabulka výběru sekcí kabelu

Výkon DGS, (kVA/kW)

Průřez vodiče S1, (mm2)

Průřez vodiče S2, (mm2)

ČTĚTE VÍCE
Kolik kilogramů vyprodukuje jedna rostlina okurky?

Jak vypočítat zatížení kabelu

Aktuální průřez kabelu se vypočítá pomocí vzorce I = W/U, kde W je výkon a U je napětí, což je 220 V.

Jak velký proud může drát přenést?

Průřez drátu se měří ve čtverečních milimetrech nebo „čtvercích“. Každý „čtverec“ hliníkového drátu je schopen procházet sám sebou po dlouhou dobu, zahřát se na přípustné limity, maximálně pouze 4 ampéry, a měděné dráty 10 ampér proudu.

Jak dlouho vydrží Shvvp 2×0 5?

Maximální rozměry: 3,3×7,4 mm. Přípustný proud při pokládce drátu SHVVP 2×0,5: 2,5 A. Odhadovaná hmotnost kabelu ShVVP 2*0.5 je 0,038 kilogramu na metr. Životnost drátu SHVVP 2×0,5 je minimálně 10 let při stacionární instalaci, u nestacionární instalace: 6 let.

Jak dlouho vydrží kabel 2×4?

Přípustný proud při pokládání VVGng 2*4 ve vzduchu je 36 A. Přípustný proud při instalaci do země je 47 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 430 A.

Jak dlouho vydrží kabel 3 až 4?

Kód OKP: 35 3371. Třída požárního nebezpečí kabelu VVGng(A) 3*4 podle GOST R 53315-2009: P1b. 8.2.5.4. Životnost kabelu VVGng 3×4 je minimálně 30 let od data výroby.

Jaké zatížení unese 10 čtvercový drát?

Příkon, kW a proudové zatížení, A.

Průřez vodiče, mmXNUMX

Měděné vodiče, dráty a kabely

Jaké zatížení snese kabel 5×4?

Proudové zatížení kabelu VVGng 5×4

Přípustný proud při pokládání VVGng 5*4 ve vzduchu je 36 A. Přípustný proud při instalaci do země je 47 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 430 A.

Jak dlouho vydrží drát 2×0 75?

Přípustný proud při pokládce drátu SHVVP 2×0,75: 6 Ampér. Odhadovaná hmotnost kabelu ShVVP 2*0.75 je 0,0337 kilogramu na metr. Životnost drátu SHVVP 2×0,75 je minimálně 10 let při stacionární instalaci, u nestacionární instalace: 6 let.

Jaký kabel je potřeba pro kotel 9 kW

Průřez kabelu zvolíme pro kotel 6 kW Pro jednofázový provoz:

Výkon elektrokotle, kW

Elektrický kotel 6 kW

Elektrický kotel 9 kW

Elektrický kotel 12 kW

Elektrický kotel 15 kW

Jak dlouho vydrží kabel 3×2?

Dlouhodobé přípustné proudové zatížení pro kabel VVGng 3×2,5 při instalaci v bytě nebo domě je 21 A (4,62 kW). Při použití tohoto kabelu můžete současně připojit 46 100W žárovek.

Jaký proud vydrží 6 čtvercový drát?

Elektrický kabel o průřezu 6 mm2 snese různé zatížení při různém napětí elektrické sítě. Takže při 220 V jsou měděné fáze dimenzovány na 10,1 kW, zatímco při 380 V mohou představovat až 26,4 kW.

Jaký je průřez vodiče pro 1 kW

Obvykle se na základě výpočtů výkonu předpokládá, že zatížení 1 kW vyžaduje 1,57 mm² průřezu jádra.

Kolik pojme 1.5 čtverce?

Podle tabulky jsou dráty 1,5 m3,3. mm. lze namontovat se zátěží XNUMX kilowattů.

Jaký by měl být průřez vodiče pro 2 kW

Pro napájení zařízení o výkonu 2 kW při napětí 220 V postačí měděný vodič o průřezu 0,75 mm2, pro napětí 380 V postačí průřez 0,5 mm2, pokud mluvíme o skryté elektroinstalaci.

Jaké zatížení snese kabel 5×6?

Proudové zatížení kabelu VVGng 5×6

Přípustný proud při pokládání VVGng 5*6 ve vzduchu je 46 A. Přípustný proud při instalaci do země je 59 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 650 A. Aktivní odpor jádra je 3,06 Ohmů na kilometr.

Jaké zatížení snese kabel 5×10?

Proudové zatížení kabelu VVGng 5×10

Přípustný proud při pokládání VVGng 5*10 ve vzduchu je 63 A. Přípustný proud při instalaci do země je 79 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 1090 A.

Jaké zatížení snese kabel 5×2 5?

Proudové zatížení kabelu VVGng 5×2,5

Přípustný proud při pokládání VVGng 5*2.5 ve vzduchu je 27 A. Přípustný proud při instalaci do země je 36 A. Přípustný jednosekundový zkratový proud je 270 A. Aktivní odpor jádra je 7,55 Ohmů na kilometr.

Jak dlouho vydrží kabel 3?

Maximální zatížení nebo připojený výkon na kabelu VVG 3×1,5 při položení v interiéru v jednofázové síti 220 V dosahuje 4,1 kW, u třífázové sítě 380 V se tento údaj může rovnat již 10,5 kW (tj. celkový výkon všech zařízení připojených k síti).

Jak vybrat kabel podle napájení

Chcete-li vybrat průřez vodiče pro zátěž, sečtěte výkon zařízení, která budou k tomuto vodiči připojena. Je důležité, aby byly všechny výkony vyjádřeny ve stejných měrných jednotkách – buď ve wattech (W) nebo v kilowattech (kW). Pokud existují různé hodnoty, dovedeme je k jedinému výsledku.

ČTĚTE VÍCE
Jak sami vyčistit ucpaný odtok?

Jaký průřez vodiče je potřeba pro 2.5 kW

Pro napájení zařízení o výkonu 2 kW při napětí 220 V postačí měděný vodič o průřezu 0,75 mm2, pro napětí 380 V postačí průřez 0,5 mm2, pokud mluvíme o skryté elektroinstalaci.

Jaké zatížení vydrží kabel 3 * 2 5?

Dlouhodobé přípustné proudové zatížení pro kabel VVGng 3×2,5 při instalaci v bytě nebo domě je 21 A (4,62 kW). Při použití tohoto kabelu můžete současně připojit 46 100W žárovek.

Jaký průřez vodiče je potřeba pro 4 kW

Pokud tedy nějaký elektrický spotřebič spotřebovává energii rovnající se 4 kilowattům (4000 wattům), pak při napětí 220 voltů bude proudová síla rovna 4000/220 = 18,18 ampér a k napájení mu stačí dodat elektřinu měděný drát o průřezu 18,18/ 10=1,818 čtverečních.

Jaký průřez vodiče je potřeba pro 5 kW

Jednoduše řečeno, pokud máte 5 kW průtokový ohřívač vody, musíte jej připojit vodičem s jmenovitým proudem alespoň 25 A a pro měděný vodič by měl být průřez alespoň 3,2 mm².

Elektrické vodiče a kabely jsou důležitým prvkem elektrického systému. Spolehlivost drátů závisí na tom, jak velké zatížení vydrží bez přehřátí a poškození. Zpravidla platí, že čím větší průřez drátu, tím větší výkon zvládne.

Například měděné dráty o průřezu 1,5 mm² vydrží zatížení 4,1 kW (proud – 19 A), 2,5 mm² – 5,9 kW (27 A), 4 a 6 mm² – nad 8 a 10 kW. To stačí k napájení zásuvek, osvětlovacích zařízení nebo elektrických sporáků. Maximální zatížení 2.5 čtvercového drátu však závisí na typu drátu, podmínkách pokládky a provozní teplotě.

Kabel VVG 3×2,5 je nejběžnější a vhodný pro pokládku stacionárních elektrických rozvodů v bytových a kancelářských prostorách, kde není požadováno nést více než 6,2 kW v síti 220 V nebo 18,4 kW v síti 380 V. Zatížení schopnost drátu odolat 1 čtverci závisí na měděném materiálu, ze kterého je vyroben.

Proudové zatížení kabelu VVGng 3×6 se liší v závislosti na podmínkách uložení ve vzduchu nebo v zemi. Přípustný proud při pokládání ve vzduchu je 46 ampér a v zemi – 59 ampér. Přípustný jednosekundový zkratový proud pro tento kabel je 650 A.

Vodič 6 mm2 vydrží proud až 50 A, pokud je položen otevřen, a až 34 A, pokud je skrytý.

Pokud je požadována elektroinstalace 12 kW, musíte vybrat kabel odpovídajícího průřezu podle tabulky pro výběr průřezů vodičů.

K drátování zásuvek v bytě se doporučuje použít drát o průřezu 2,5 mm2, který snese maximální výkon až 5,9 kW a proud až 27 Ampér.

Pokud je požadována elektroinstalace 100 kW, je třeba vybrat kabel odpovídajícího průřezu také podle tabulky pro výběr průřezů vodičů.

Průřez kabelu pro zátěž se vypočítá pomocí vzorce I = W/U, kde W je výkon a U je napětí, což je 220 V. Při výběru vodiče pro elektrické vedení je však důležité vzít zohledněte nejen zatížení, ale také délku vodiče, provozní podmínky, životnost a další faktory, které mohou ovlivnit spolehlivost a bezpečnost elektrického systému.

Pokud je to možné jednoduchými slovy, například lednička, televize a na tom topení – aby to bylo jasné!

Průměrná hodnota dlouhodobého proudového zatížení vodičů je uvažována 10 A na 1 mm2,5. měděný drát. Na základě toho zvažte zátěžový proud z hlediska výkonu – P u2500d UI (výkon (W) u220d proud (Ampér) napětí (V). Například rychlovarná konvice s výkonem 11,3 kW. 1,5W / XNUMXV = XNUMX A. Vybereme tedy drát XNUMX, XNUMX mmXNUMX (ve standardní části nejblíže k velké straně)

Existují speciální tabulky pro zatížení vodičů v závislosti na průřezu a použitém materiálu, zde je příklad takové tabulky (pro srovnání jsem dal kabel s měděným jádrem a hliníkem):

Nejlepší je však zjistit vlastnosti elektroinstalace od určitého výrobce kabelů, protože existuje několik GOST pro výrobu elektroinstalace, alespoň se liší složením izolace.

Jakmile získáte charakteristiky určitého kabelu (výše uvedená tabulka uvádí obecné charakteristiky), musíte porovnat hodnotu charakteristiky zapojení v kW a charakteristiku zařízení, které chcete připojit, s podmínkou, že charakteristika kabelu by měla být O 20-30% více, než je charakteristika zařízení, a při konstantní zátěži ve stejné síti několika zařízení se vypočítá jejich celkový výkon.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit semišovou sukni doma?

Podíváme se tedy například z tabulky na vaše preference v elektroinstalaci:

1,5 mm4,1 – 1,5 kW, je k tomu vhodná lednice 0,6 + TV 2,5 + kávovar 4,6. Ukazuje se XNUMX kW, více než kabeláž, ale kávovar je krátkodobá zátěž.

2,5 mm5,9 – 1,5 kW – do této sekce lze ještě připojit ohřívač vody XNUMX kW.

Obecně se uznává, že pro jeden čtvercový úsek měděný drát – nezaměňovat s hliníkem, můžete použít zátěž až 10 ampér.

Sekce drátu 1 čtverec – až 10 ampér

Sekce drátu 1.5 čtverec – až 15 ampér

Průřez drátu je 2,5 čtverečních – až 25 ampér, resp.

Co je snazší pochopit, je třeba vynásobit ampéry 220, dostaneme maximální zatížení ve wattech – a výkon zařízení lze odečíst ve specifikacích nebo na těle elektrického spotřebiče!

Průřez drátu 2,5 čtverce vydrží zátěž 25 ampér, vynásobením 220 dostaneme 5500 wattů, podívejte se na elektrospotřebiče, například pračka Samsung spotřebuje od 2000 do 2400 wattů a konvice 1050 wattů, dohromady spotřebují maximálně 3450 wattů, což bezpečně odolá drátu o průřezu 2,5 5500 čtverečních který je dimenzován na zátěž XNUMX wattů.

Jedná se o zátěž pro stálý provoz a po krátkou dobu, za předpokladu vhodné ochrany, je elektrický vodič schopen odolat jedné a půl nebo dokonce dvěma normám!

Z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil, že čím tenčí vodiče, tím horší je jejich použití jak pro zařízení, tak pro samotnou elektroinstalaci.

Nejprve se dotknu hlavních problémů, které vylézají, když je kabeláž vybrána nesprávně:

 • Na některých zařízeních není dostatečný proudový výkon, to je na svářečce jasně vidět, čím tenčí dráty, tím hůř se vaří. Rozdíl je ale vidět i ve světle žárovky, pokud připojíte řekněme 150W žárovku na vodič o průřezu 0,5 mm a 2,5 mm, tak o 0,5 mm žárovka ztmavne než o 2,5 mm. mm.
 • Čím tenčí jsou dráty a čím větší je výkon použitého koncového zařízení, tím více se zahřívají, až se mohou vznítit. Záleží na tom (zjednodušeně), že dráty obtížněji přenášejí určité množství proudu nutného pro odběr zařízení. Jedná se o zatíženou úzkou cestu.
 • Tento bod vychází z bodu 2, ale dotknu se ho samostatně. Spoje vodičů s menším průřezem oxidují a hoří rychleji, protože přes ně procházejí velké toky energie, než jaké jsou vypočteny pro průřez, tato místa rychleji ohřívají, což následně vede ke špatnému kontaktu. No, kde je kontakt špatný, existuje možnost silného zahřátí, až po zapálení izolace a spálení vodičů.

________________­ ______________

Vždy používejte pouze takový průřez vodiče, který je vhodný pro výkon přístroje!

________________­ _____

Nyní přejděme k vaší otázce.

Chci vás hned upozornit, že dráty stejného průřezu ze stejného materiálu se mohou lišit v technických vlastnostech, přinejmenším v tom, že měděné dráty (na které se ptáte v otázce) mohou být alespoň dvě možnosti – pevné a uvízlý.

V elektroinstalaci bytu je použit měděný jednožilový drát VVG, o kterém jsem chtěl mluvit.

Doporučuje se provádět kabeláž o průřezu 2,5 čtverců kolem bytu, je považována za nejběžnější možnost pro použití v domácích spotřebičích, s výjimkou elektrického sporáku, který vyžaduje 6 čtverců.

Jaké jsou tedy vaše příklady:

Měděné dráty o průřezu 1 čtverec

V bytě se prakticky nepoužívá, ale lze napojit na nízkopříkonové LED podsvícení, stejně jako různé kontrolky.

Měděné dráty o průřezu 1,5 čtverce

Tyto dráty se používají pro pokládku osvětlení v celkové hodnotě spotřebitelů ne více než 4 kW, tzn. spočítat všechny žárovky z hlediska výkonu a výsledek by neměl překročit tuto hodnotu. Používají se také (nedoporučuji je dávat na ty zásuvky, kde je mnoho elektrospotřebičů) pro připojení zásuvek jednoho zařízení. Například samostatně lampy, TV, počítač, vysavač, nabíječky atd., ve kterých není výkon vyšší než 4 kW. Samozřejmě můžete používat několik zařízení v jedné zásuvce, ale takové kombinace jako například: počítač + vysavač + vysoušeč vlasů jsou docela nebezpečné.

Měděné dráty o průřezu 2 čtverce

Tato sekce se prakticky nepoužívá, neviděl jsem ji ani v prodeji, takže nemá smysl se na ni zaměřovat.

Měděné dráty o průřezu 2,5 čtverce

Ale 2,5 čtverečku je doporučená elektroinstalace v bytě (kromě, jak jsem uvedl výše, elektrických sporáků). Tato sekce je vhodná pro připojení více zařízení do jedné zásuvky najednou, ale v součtu tak, aby nepřesáhl 5,8 kW. Nebo jednotlivá zařízení, jako například:

 • Lednička
 • Ohřívač vody
 • Pračka
 • Trouba
 • Stroje poháněné motorem o výkonu nejvýše 4,5 – 5,0 kW
ČTĚTE VÍCE
Jaké pokojové rostliny mají na člověka špatný vliv?

Obecně, pokud mluvíme o rozložení kabeláže podle průřezů, na tomto obrázku jasně a rychle pochopíte (mimochodem, digestoř na něj byla osazena o 1,5 mm, nechal bych 2,0 mm):

Chcete-li vypočítat zatížení, musíte se řídit následujícím pravidla:

 • 1 mm10 odolává elektrickému proudu do XNUMX ampér (A);
 • zatížení měděných drátů jiného průměru se mění přímou úměrou: 1,5 mm15 – do 2 A, 20 mm2,5 – do 25 A, XNUMX mmXNUMX – do XNUMX A.

Ale pro vlastnosti domácích spotřebičů není aktuální síla uvedena, na štítcích vždy najdete další parametr – výkon. Pro přepočet z proudu na výkon byste měli použít následující vzorec ze školního kurzu fyziky:

I=P/U nebo P = I*U

kde I je síla proudu (A), P je výkon (W), U je síťové napětí (V).

Připomínám, že u nás je napětí v elektrické síti pro domácí použití 220 V.

Při výpočtu se ukazuje, že 10 A v síti 220 V:

P u10d I * U u220d 2200 * 2,2 uXNUMXd XNUMX W uXNUMXd XNUMX kW

V souladu s tím je pro měděné dráty o průřezu 1,5 mm3,3 maximální výkon 2 kW, 4,4 km mm – 2,5 kW, 5,5 mmXNUMX – XNUMX kW.

Výkon spotřebiče je vždy uveden na štítku domácího spotřebiče nebo v přiložených dokumentech. Také tyto informace lze nalézt na internetu zadáním do vyhledávacího dotazu frázi: charakteristika + název, značka a model zařízení. Alternativní možností (pro hrubé výpočty) je tabulka kde přibližný výkon běžných domácích spotřebičů:

Ukázal jsem vám princip nezávislých přibližných výpočtů. Můžete také použít tabulku znázorňující přípustnou sílu proudu a výkon pro měděné vodiče různých sekcí v síti 220 V:

Pro přesné výpočty to ale nestačí. Je třeba vzít v úvahu, kolik lidí žilo v kabelu, jeho umístění (ve vzduchu nebo na zemi). Pokud to potřebujete vědět přesně, je lepší použít tuto tabulku, která ukazuje přípustný proud (A) v měděných drátech s PVC izolací (z dokumentu GOST 31996-2012 „Silové kabely s plastovou izolací“):

Aby bylo možné vypočítat stejné zatížení měděných vodičů, je na začátku nutné určit celkový výkon zařízení připojených k síti.

Počítáme v jedné měrné jednotce, buď ve W (Wattech) nebo v kW (kilowattech).

Dále můžete použít tuto tabulku.

Z čehož je vidět, že drátem (měď) o průřezu 1,5 mm2 může skrz něj projít proud 19 Ampér, výkon 4,1 kW.

2,5 mm2, 27 A a 5,9 kW.

Napětí v síti je 220 voltů.

Samozřejmě při přesnějších výpočtech je nutné počítat s délkou vodiče a dokonce i o jakou kabeláž se jedná, vnější nebo vnitřní.

Pokud chcete, můžete se obejít bez tabulky, přičemž přibližný ukazatel 1mm2 měděného drátu = 10A.

Takže jeden a půl čtverce 15. A a. atd.

A pak „nahradíme“ sílu zařízení.

Dejme tomu mikrovlnná trouba 1400W + rychlovarná konvice o výkonu 1W, lednice 200W + žehlička 800W.

Když to shrneme, dostaneme číslo 5 100 wattů, přepočteno na kW, 5,1 kW.

Díváme se na stůl, takové zatížení a dokonce i s rezervou vydrží měděný drát o průřezu 2,5 čtverců.

V první řadě se pro správný výběr drátu musíte zaměřit na přípustné proudové zatížení, množství proudu, které je drát schopen dlouhodobě procházet.

Pro zjištění této hodnoty je nutné sečíst výkon všech elektrických spotřebičů, které budou na tento elektrický rozvod připojeny.

V orientaci vám pomůže tabulka poměru průřezu vodiče k proudu a výkonu. Měděný drát 1,5 mm2 si poradí s výkonovou zátěží rovnající se 4 kilowattům, s proudovou silou 19 ampér.

Drát o průřezu 2,5 mm vydrží téměř 6 kilowattů a proud rovný 27 ampérům.

Obecně je zvykem vycházet z toho, že měděný drát o průřezu 1 mm2 je navržen pro proud rovný 10 ampérům.

Znáte-li spotřebu energie konkrétního domácího spotřebiče, můžete na základě vypočtené síly proudu vypočítat, jaký druh vedení je potřeba.

Pro výpočet musíte použít vzorec:

I uXNUMXd P / U, kde P je spotřeba energie, U je napájecí napětí, I je proud protékající drátem.

Udělejme přibližný výpočet na příkladu televizoru, jeho výkon je 200 wattů.

200/220=0.9A To znamená, že proud, který protéká kabelem, je přibližně roven 1 ampéru. Na základě výpočtů můžeme usoudit, že by bylo vhodné použít kabel o průřezu 1.5 mmXNUMX, protože proudová síla je v rámci přípustných hodnot.

ČTĚTE VÍCE
Jaké stroje by měly být v bytě?

Ale protože zásuvky lze použít vícemodulové (splňuje až pět) a zároveň k nim může být připojeno velké množství spotřebitelů, v praxi měděné dráty o průřezu 1,5 mm. sq často se používá k připojení osvětlovacích zařízení (žárovky, vypínače) a

dráty v 2,5 mm.kv. pro zásuvky s domácími spotřebiči, ale pokud potřebujete připojit troubu, pak se neobejdete bez vodičů o průřezu 4 mmXNUMX.

Na 1 čtvereční milimetr průřezu měděného drátu může být aplikováno zatížení nejvýše 10 ampérů. V souladu s tím lze s průřezem 2.5 mm kv dát maximálně 25 ampérů.

Tyto údaje jsou zprůměrovány. Pro podrobnější výpočet je třeba se podívat na vlastnosti drátu, protože. u různých výrobců se GOST může mírně lišit.

Z úseků vodivých vodičů měděného drátu uvedených v dotazu je možná nejvzácněji používaný drát o průřezu 1 milimetr čtvereční. S takovým drátem můžete provést vnitřní spínání lustru nebo lampy, pro každou žárovku v lustru to bude více než dost, protože jen zřídka přesahují 500 wattů. S drátem 1 milimetr čtvereční je dnes možné oddělit vedení osvětlení vnitřních elektrických rozvodů, ve kterých budou použity úsporné nebo LED žárovky, jejich výkon je malý a stačí drát o délce jednoho čtverce. Proč v soukromém domě? Ano, protože elektroinstalace bytů se stále provádí podle PUE a musí mít průřez nejméně 1,5 čtverců. Celkový výkon, který drát vydrží 1 čtvereční milimetr – 2200 wattů (2,2 kilowattů) (10 ampérů) Můžete připojit kterékoli ze zařízení, jehož výkon tuto hodnotu nepřekročí. Například není kritické připojit vysoušeč vlasů, počítač, TV, video set-top box, napájecí zdroj pro video monitorovací systémy, mixér. Při určování výkonových charakteristik zařízení musíte být v první řadě sladěni s údaji z pasu uvedenými v pasovém tabletu (obvykle nalepeném na zařízení na nenápadném místě)

Dále ve vysvětlení otázky jsou uvedeny nejvíce „běžící“ části pramenů měděného drátu – 1.5 mm a 2.5 mm.

V osvětlení se obvykle používá vodič o průřezu 1,5, i když v osvětlovacím vedení ponechává rezervu výkonu, která není příliš špatná. Mimochodem maximální povolené zatížení drátu by se nemělo brát jako běžné, vždy by tam měla být výkonová rezerva cca 10 procent.V tomto případě se vám drát nikdy nezahřeje ani při dlouhodobém zařazení všechny spotřebitele, zejména klouby, které jsou nejslabším článkem v každém okruhu.

Níže je uvedena tabulka poměrů plochy průřezu jádra, přípustného proudu a výkonu. Jedná se tedy o špičkové hodnoty, odečtěte od nich 10 procent a vaše elektroinstalace se nebude přehřívat při žádné instalační metodě – uzavřené nebo otevřené elektroinstalaci.

Jak jste si všimli, hodnota proudu a výkonu pro různá napětí se také liší. V dotazu není uvedeno napětí, proto cituji jak pro síť 220V, tak pro síť 380V.

Co tedy můžeme připojit v domácí síti 220 voltů k drátu v –

– 1,5 čtverce – 3500 wattů. Může to být zároveň rychlovarná konvice 2 kilowatty + vysoušeč vlasů 250 wattů + mixér 250 wattů + žehlička 1 kilowatt.

– 2,5 čtverce – 5500 wattů. Může to být současně rychlovarná konvice 2 kilowatty + vysoušeč vlasů 250 wattů + mixér 250 wattů + žehlička 1 kilowatt + televize 500 wattů + vysavač 1400 wattů .

Toto je pouze výpočet výkonu s rezervou pro schopnosti drátu.

Ptáte se, proč jsem neuvedl počet spotřebitelů a jejich výkon pro drát o průřezu 2 čtverce? Ano, protože hlavní sekce měděných drátů jsou 0,75; jeden; 1; 1,5; čtyři; 2,5; 4 čtverců. Nevylučuji, že pro úzký účel měděný drát o průřezu 6 metry čtvereční. mm. a je, ale ne v maloobchodě.

V otázce je zdůrazněno „.. mými slovy ..“ ale přesto u výukového programu uvedu tabulku poměrů výkonu elektrospotřebičů k odebíranému proudu, takže bude snazší korelovat stávající zařízení , jeho výkon (nebo celkový výkon několika zařízení), proud, který spotřebují, a odpovídající část měděného jádra.

Když vidíme tuto desku a víme, že 1 čtvereční milimetr drátu vydrží proud 10 A, můžeme snadno vypočítat maximální možný výkon pro náš drát.

Například rychlovarná konvice o výkonu 1500 6,8 wattů spotřebuje proud 1 ​​ampéru. Ukazuje se, že pro drát o průřezu 2000 čtverec nebude kritické napájet takovou konvici, a to ani s dobrou rezervou výkonu. Ale pro konvici s výkonem XNUMX wattů bude drát stejného průřezu již ležet v „červené zóně“ z hlediska přípustného zatížení a jeho neustálé používání pro tento účel je nepřijatelné, musíte vzít větší průřez.