Je možné ze zákona zkontrolovat vodoměr před uplynutím ověřovací lhůty?

Ahoj. Zákon nezakazuje kontrolu měřidla před termínem kontroly.

Před půl rokem vypršela lhůta na kontrolu vodoměru, požádal jsem o ověření, pořadník je v září. Přepočítají mě, pokud budou výsledky ověření měřiče pozitivní? Nespotřeboval jsem více vody, než ukazoval měřič v době ověření.

Přečtěte si 2 odpovědi

U vchodu bylo upozornění na povinné ověření vodoměru. HOA neříká, na který úřad se obrátit. Odmítají sami kontrolovat měřiče. Tito. majitel si musí najít organizaci sám – ne? Jaké ověřovací dokumenty by měla organizace provádějící ověření poskytnout? Děkuji předem. Bez kontroly měřiče HOA odmítá přijmout údaje o spotřebě vody.

Přečtěte si 2 odpovědi

V bytě nikdo nebydlí, voda se nespotřebovává. Jsou tam vodoměry.

V létě 2013 uplynula lhůta pro kalibraci měřiče teplé vody.

Jaké kroky musím provést, pokud se chystám vyměnit měřič za nový? (Měřič si vyměním sám.).

Musím zkontrolovat sejmuté měřidlo, abych prokázal správnost odečtů od konce ověřovacího období?

Pokud lhůta ověření vodoměru uplynula o 6 měsíců, ověření bylo provedeno, vodoměr je funkční, může Vodokanal toto ověření odmítnout a požadovat výměnu vodoměru?

Pokud nadešel termín pro ověření vodoměru, mohou služby LCD odmítnout provádět odečty, dokud nebude ověření provedeno? Jaké právní dokumenty to upravují? Nemohou majitelé domů zkontrolovat IPU vody až do konce životnosti měřiče?

Přečtěte si 4 odpovědi

V bytě jsou měřiče teplé a studené vody. V říjnu 2014 mi přišlo vyúčtování teplé vody (podle normy, ne podle měřiče).

Jak se ukázalo, koncem května 2014 vypršela lhůta pro ověření měřidla.

Od bytových a komunálních služeb jsem neobdržel žádné oznámení o vypršení lhůty pro ověření měřidla.

Celou tu dobu jsem platil měsíčně podle stavu měřičů a věřil, že nemám žádný dluh. Žádné oznámení o dluhu jsem neobdržel. Bytové a komunální služby po celou tu dobu přijímají mé platby za měřiče.

Podle normy naběhly za říjen a listopad. V prosinci jsem instaloval nový měřič.

Musím přepočítat teplou vodu za říjen a listopad, když vezmu měřidlo k ověření a ověření ukáže, že měřič funguje a údaje, které jsem celou tu dobu dodával, byly spolehlivé?

ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, že máte nízký progesteron?

Pokud jsou povinni provést přepočet, na jaké články, zákony a nařízení vlády mám v žádosti o přepočet odkazovat, protože existují obavy, že bytová a komunální služba přepočet odmítnou provést.

Měřič studené vody. Ověřovací lhůta vypršela 17.02.2020. V dubnu jsem chtěl věřit. Budou nyní podle nařízení vlády o zrušení ověřování v roce 2020 akceptovány odečty tohoto měřiče?

Bylo předpovězeno datum kontroly vodoměru teplé vody. Provedli jsme ověření. Počítadlo je správné. Mají právo účtovat průměrný poplatek za období od normativního data ověření do skutečného data?

Při kontrole vodoměru studené vody došlo ke zpoždění. Ověření bylo provedeno, měřič funguje. Za dobu kontroly po lhůtě splatnosti byl vyčíslen dluh 6000. Každý měsíc jsem platil studenou vodu pomocí tohoto měřiče a je v pořádku. Chtějí mě žalovat.

Přečtěte si 3 odpovědi

Zkontroloval jsem měřič teplé vody (v souladu s termíny), specialista řekl, že měřič je vadný a je potřeba ho vyměnit. Zároveň řekl, že vadný je i měřič studené vody (kontrola po 2 letech). V tomto případě bylo ověření provedeno vizuálně, bez zařízení připojených k proudu vody.

Zákon byl vydán pouze na teplou vodu (moje kopie).

Vyměnil jsem pouze měřič teplé vody. Servisní společnost slibuje, že bude účtovat studenou vodu na základě obecných objemů domu, protože. „Specialista“ doporučil vyměnit oba. Životnost mých měřičů je již 12 let. (MS 15) čítač. Jak pokračovat?

Ověřovací lhůtu u měřidel uvádí výrobce v technickém listu a mimo jiné závisí na tom, zda je instalován na studenou nebo teplou vodu.

Vodoměr je metrologické zařízení, které se instaluje na vstupní část potrubí v bytech napojených na centrální vodovody domu. Lze jej umístit na potrubí studené i teplé vody. Bez ohledu na místnost by měl být vždy volný přístup k zařízením pro dávkování kapalin, to znamená, že je nelze skrýt ve stěnách, za nábytkem atd. To je nezbytné pro provádění údržby, zejména pro ověřování.

Ověření vodoměrů je povinný postup kontroly měřicích zařízení za účelem potvrzení přesnosti jejich provozu, který se provádí pouze se speciálním zařízením a v určitých intervalech.

ČTĚTE VÍCE
Jak zředit směs pro omítání stěn?

Jinými slovy, jedná se o diagnostický postup, který zabraňuje různým únikům, poruchám a případným zbytečným výdajům. Je to výhodné pro nájemce, ale nemělo by být prováděno podle libosti, ale bezpodmínečně v souladu se zákonem Ruské federace č. 102-FZ. Odpovědnost za správné fungování vodoměrů je vždy na majitelích domů.

Načasování ověření vodoměrů v Moskvě závisí na několika faktorech:

 1. Kvalita a agresivita prostředí. Bohužel kvalitativní charakteristiky vody v Moskvě nejsou příliš žádoucí, takže při neustálém vystavení vysokým teplotám a různým chemickým sloučeninám se části vodoměru opotřebovávají rychleji a je potřeba měřič testovat.
 2. Výrobce. Každé zařízení je doprovázeno jedinečným technickým pasem, který obsahuje všechny informace: obecné informace, technické údaje, informace o ověření, značku pro uvedení do provozu atd. V závislosti na výrobci se mohou charakteristiky i načasování lišit.

Je důležité si uvědomit, že datum prvního ověření se nepočítá od data instalace, ale od data výroby zařízení, které je uvedeno v technickém pasu. Tuto problematiku upravuje rezoluce Ruské federace č. 354-PP.

Pokud vám řeknou, že procedura byla zrušena, nevěřte tomu.

Ve znění RF PP ze dne 19.09.2013 č. 824 je uvedeno: spotřebitel je povinen zajistit ověření měřicích zařízení ve lhůtách stanovených technickou dokumentací, když předem informoval zhotovitele o plánovaném termínu odebrání měřicího zařízení pro jeho ověření a termín montáže měřicího zařízení na základě výsledků měření.

Naštěstí nyní mnoho velkých akreditovaných společností může nabídnout ověření vodoměrů v Moskvě bez jejich odstranění a za pouhých 10-20 minut, takže stačí zavolat specialistu do svého domova včas.

Pokud jste měli v bytě instalováno více mechanismů najednou, každý z nich bude mít jiný termín procedury. Navíc frekvence kontrol vodoměrů studené a teplé vody je odlišná.

Frekvence metrologického měření:

 • Na vodoměrech na studenou vodu – 6 let;
 • Na teploměrech – 4 nebo 6 let, v závislosti na technologii.

Obsah

 1. Ověření, provoz a záruční doba: rozdíly
 2. Doba kalibrace vodoměrů na studenou vodu
 3. Doba kalibrace vodoměrů na teplou vodu

Ověření, provoz a záruční doba: rozdíly

Po prostudování technického listu zařízení můžete vidět nejen datum ověření, ale také další data. Pojďme zjistit, co znamenají a jak se od sebe liší.

 1. Zaručeno. Počítá se od okamžiku zahájení provozu a je obvykle 1-2 roky. V případě poruch nebo netěsností během tohoto období by měla být zajištěna bezplatná výměna na klíč. Podle statistik dochází k 80 % poruch po uplynutí záruky.
 2. Ověřovací období. Datum, kdy končí kalibrační interval, který zaručuje správný a nepřerušovaný provoz, a vzniká potřeba znovu zkontrolovat přesnost odečtů snímače. Při prvním provedení v továrně se datum ověření musí počítat nikoli od data nákupu nebo instalace, ale od data prvního ověření uvedeného v pasu. Pokud nechcete provádět metrologická měření jen několik měsíců po instalaci, podívejte se před nákupem na dokumentaci zařízení a ujistěte se, že jednotky neležely na prodejně několik let.
 3. Život. Výrobci u domácích lamelových zařízení dávají nejčastěji 10-12 let na základě konstrukčních vlastností, materiálů, zpracování a samozřejmě provozních podmínek. Jedná se pouze o orientační datum, nezaručuje správný chod vodoměru po stanovenou dobu, i když za šetrných podmínek může vodoměr pracovat déle.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí profesionální pokládka dlaždic?

Nejdůležitějším obdobím, které je třeba sledovat, je tedy období ověřování, protože pouze toto může ukázat, jak mechanismus funguje a zda je třeba jej vyměnit.

Musíte pochopit rozdíl mezi pojmy, abyste byli v této věci důvtipní a nepadli do rukou podvodníků, kteří požadují výměnu vodoměrů po 4-6 letech nebo každoroční ověření.

Pokud si zároveň spletete interval kalibrace s životností a vynecháte metrologická měření, vodárenská společnost vás převede k platbě za fixní tarif.

Doba kalibrace vodoměrů na studenou vodu

Lidé obvykle častěji používají studenou vodu, ale je méně agresivní než horká voda, takže odečty takových mechanismů se měří jednou za 6 let. To je optimální doba, kdy vodoměry odolávají působení nečistot.

Ale jsou chvíle, kdy vodoměr přestane fungovat před koncem kalibračního intervalu. Můžete si toho všimnout při pohledu na vzhled vodoměru nebo o několik měsíců později při pohledu na potvrzení o zaplacení dodávky vody.

Jaké mohou být vnější znaky rozbitého vodoměru na studenou vodu:

 • Úniky v místě instalace zařízení z kohoutků;
 • Na viditelné části se objeví mechanické poškození;
 • Pod sklem se objevila kondenzace;
 • Číselník ukazuje nesprávné údaje nebo se neotáčí vůbec.

Zkontrolujte vodoměr, zda nemá problémy. Pokud si všimnete alespoň jednoho důvodu, urychleně zavolejte technika na neplánovanou kontrolu jednotek pomocí čísla na webu. Náš specialista provede postup levně a bez odstranění zařízení.

 1. Umožněte veliteli přístup k přepážkám.
 2. Najděte a ukažte mu dokumentaci k zařízením. Pokud se ztratí, pomůžeme vám je znovu vydat.
 3. Inspektor provede diagnostiku na místě a vyplní potřebnou dokumentaci pro EIRC.

Pokud již platíte za vodu podle normy, pak jsou vaše vodoměry považovány za nefunkční, můžete tedy provádět metrologická měření s výměnou. Předejdete tak mnoha rizikům a obnovíte záruku na vodoměr.

Doba kalibrace vodoměrů na teplou vodu

Většina vodoměrů na teplou užitkovou vodu vyžaduje ověření jednou za 4 roky, protože čištění filtrů a dalších částí je vystaveno velké zátěži v podobě vysokých teplot a nečistot. I když modernější a importovaní výrobci nastavují na svých zařízeních interval až 6 let.

Dlouholetí uživatelé vodoměrů tvrdí, že je výhodnější instalovat měřicí přístroje na teplou vodu, protože se spotřebuje méně než voda studená a platby jsou často výrazně nižší než podle norem.

ČTĚTE VÍCE
Jak udělat díru do zdi?

Pouze včasné ověření měřičů teplé vody v Moskvě a dalších městech zaručuje, že zařízení přenesou přesně takové množství spotřebované kapaliny a nebudete přeplácet.

S montáží teploměrů Vám pomůže společnost „Dostupná služba“, která tyto služby úspěšně poskytuje na kapitálovém trhu již více než 5 let.

Máme všechny licence a certifikáty potřebné pro naši práci, stejně jako aktuální stav akreditace, protože nám Federální akreditační služba důvěřuje.

Pouze u nás si můžete objednat ověření za přijatelnou cenu (600 rublů), získat vysoce kvalitní výsledek a dokumenty, které splňují všechny státní normy roku 2019.

Zavolejte nám každý den na číslo +7 (499) 530-55-55 nebo napište na doservis.ru.