Průměr potrubí pro studnu: co ovlivňuje a co je optimální?

Jaký průměr potrubí pro studnu bude optimální? Zdá se, že čím větší je potrubí, tím větší průtok bude studna přijímat. Je tomu skutečně tak, nebo průtok studny ovlivňují jiné faktory a jaký průměr potrubí bych měl zvolit, abych plně vyhovoval potřebám zásobování vodou v příměstské oblasti?

Трубы для скважины в Тюмени

Na čem závisí průtok studnou?

Klíčovým parametrem, který určuje rychlost proudění vrtu, je nasycení vodonosné vrstvy, nikoli průměr plášťové trubky. Zde stojí za to uvést jednoduchý příklad.

Průtok studny a studny s větším průměrem potrubí, kopané na jednom traktu, může být asi 1 metr krychlový vody za hodinu, zatímco druhá studna s menším průměrem pažnice přinese 1,5-1,8 metru krychlového vody za hodinu. hodina.

Co způsobuje tento rozdíl, pokud má druhá studna menší průměr potrubí? Jde o její hloubku: tato konkrétní studna má dostatečnou hloubku a zasahuje až do vodonosné vrstvy, pracuje přitom stabilně a přivádí největší množství vody.

Další mylnou představou o trubkách s malým průměrem je jejich vysoká tendence k rychlému zanášení bahnem, a proto je obtížné je udržovat. Neměli byste se toho bát, protože rychlost zanášení je určena především ne průměrem potrubí, ale kvalitou dna a správností dalšího provozu studny. Není také pravda, že by v takovém potrubí mohl být zasypán sediment. Ve skutečnosti ani po 10-12 měsících nečinnosti není vytažení čerpadla ze studny obtížné.

Оборудование скважины

Hlavní podmínkou neustálé těžby vrtů je, aby vrtači dosáhli písčité zvodnělé vrstvy s vysokým potenciálem. Průměrná hloubka nosičů vody v Ťumenu a regionu se pohybuje od 30 do 40 metrů. Společnost BurVoda72 přitom disponuje vybavením, které jí umožňuje dosáhnout vodonosných vrstev až do 60 a dokonce 100 metrů.

Jaký je optimální průměr potrubí pro studnu?

Mnohaleté zkušenosti s vrtáním umožnily našim specialistům určit optimální průměr trubek pro větve pažnic studní. Je 160 mm. V tomto případě je nanejvýš vhodné použít trubku z potravinářského polyetylenu – kvalitního moderního materiálu, který nezhoršuje kvalitu vody vytékající z obličeje.

Труба из пищевого пластика для воды

Potrubí o uvedeném průměru bude stačit pro:

  • Stálé služby pro domácnost – provoz koupelen, praček a dalšího vybavení
  • Speciální podpora – fungování okrasných fontán, doplňování jezírek a koupališť
  • Zahradnické potřeby – zalévání plochy
ČTĚTE VÍCE
Jaké zařízení pomáhá ohýbat trubku?

Studny od firmy BurVoda72 s optimálně zvoleným průměrem potrubí tak plně vyhovují potřebám zahrádkářů a zahrádkářů, majitelů malých chat a chalup s velkými přilehlými pozemky.

Zůstaly nějaké pochybnosti?

Stále pochybujete o tom, jaký průměr studniční trubky bude pro váš pozemek optimální? Neváhejte a zvolte 160 mm potravinářskou polyetylenovou trubku. Chcete-li se dozvědět více o trubkách pro pažnicové kolony a objednat si vrtání studní, kontaktujte konzultanta firmy BurVoda72 na tel. 8 3452 930-317.

U nás si můžete objednat vrtání, uspořádání a opravy studní a také úpravu vody. Pracujeme celoročně v jakékoli oblasti i s velkými hloubkami nosičů vody a díky modernímu výkonnému zařízení a profesionálnímu přístupu vrtáme spolehlivé, účinné studny s dlouhou životností. Naši klienti získají přístup ke kvalitní, nekontaminované pitné vodě v požadovaném objemu a na nutnost opravy nebo obnovy studny mohou na dlouhou dobu zapomenout, protože její průměrná životnost je 50 let.

Stále máte otázky? Volejte telefonicky + 7 3452 930-317

обсадной трубы для скважины диаметр

Pažnicové trubky jsou potřebné při stavbě studny, aby chránily vnitřní povrch studny před drobením. Pokud potrubí těsně přiléhá ke stěnám studny, pak bude ochrana vysoce kvalitní, což znamená, že průměr trubek pažnice musí odpovídat velikosti vyvrtaného otvoru.

Velikosti pouzdra obvykle závisí na typu studny. Existují následující možnosti:

    pro přívod vody do malého venkovského domu nebo chaty je obvykle potřeba hloubka ne více než 30 metrů – v tomto případě se obvykle používají plášťové trubky o průměru nejvýše 170 mm;
  • vápencové nebo artéské studny pro zásobování vodou celých vesnic nebo městských čtvrtí – zde se v závislosti na typu čerpadla, které bude instalováno, používají plášťové trubky o průměru 90, 110, 125, 159, 170 mm;
  • vrty pro těžbu ropy nebo plynu – používají se plášťové trubky speciálních velikostí, které odpovídají rozměrům zařízení, které bude v nich instalováno.

V každém případě se průměry plášťových trubek pro studny vypočítávají na základě charakteristik ponorného čerpadla, které se má použít.

Optimální průměr pro plášťovou trubku

Autonomní zásobování vodou pro soukromý dům je založeno na komplexním technologickém systému sestávajícím z vodní studny a velkého komplexu zařízení na zvedání vody. Pro dosažení skutečně kvalitní a nepřetržité dodávky vody po dlouhou dobu může být rozhodující každý komponent tohoto systému. Uvažujme tak důležitý parametr studny, jako je její průměr.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyměnit panty na plastových oknech?

Prvním krokem při vytváření jednotky pro příjem vody bude vrtání studny, takže budeme potřebovat vrtnou soupravu. Vrtání probíhá rotačním, to znamená rotačním způsobem pomocí vrtných tyčí a pažnicových trubek.

Vrtné tyče přenášejí rotační sílu na vrták a pažnicové trubky zpevňují stěny studny zevnitř a zabraňují jejich zřícení. Teprve po opláštění studny dochází k dalšímu rozvoji studny.

Pro dodatečné utěsnění a ochranu vstupní části studny, která se nachází na samém dně ve zvodně, může být prostor mezi stěnou půdy a vnějším povrchem pláště vyplněn speciálním roztokem. Průměr plášťových trubek se volí s ohledem na průměr vrtaného svislého otvoru.

Z jakých materiálů jsou vyrobeny plášťové trubky?

Výběr materiálu závisí na podmínkách použití a zadaných úkolech. V některých případech můžete použít i trubky vyrobené ze speciálních pevných druhů dřeva. Ale specifika organizace individuálního zásobování vodou v naší době využívají hlavně následující materiály:

optimal diametr trubi steel plastik asbocement.png

tři typy pažnicových trubek – ocelové, plastové, azbestocementové

Jak vidíte, pro stejný účel – zásobování vodou ze studny do domu – lze použít velmi odlišné materiály. Je zřejmé, že je to způsobeno rozdílnými požadavky na vodovodní systém, jeho cenu a spolehlivost.

Požadavky na plášťové trubky

Nejdůležitějšími vlastnostmi plášťové trubky, kromě materiálu, ze kterého je vyrobena, jsou průměr a tloušťka stěny. Dalším důležitým parametrem je přímost potrubí.

Je zřejmé, že při velké délce (přesněji výšce) pláště bude zvýšené zakřivení trubek ztěžovat jejich spouštění do studny a jejich vzájemné upevnění. Proto lze hodnotu 0,7 mm na 1 m považovat za přijatelnou odchylku od přímosti pro plášťovou trubku dlouhou několik metrů v individuálním vodovodním řádu.

Pro přesnější systémy jsou požadavky přísnější: 0,5 mm na 1 m pro trubky o průměru 108-146 mm a 0,3 mm na 1 mm pro trubky o průměru 33-89 mm.

Je průměr plášťové trubky důležitý při organizaci vysoce kvalitního zásobování vodou?

Samozřejmě je to jedna ze složek, která určuje výkon systému, tedy množství vody, které můžete získat za jednotku času.

Závislost je zřejmá: studna s větším průměrem bude schopna dodávat do systému větší objem vody. Výkonné čerpadlo navíc vyžaduje více místa pro umístění, to znamená, že potrubí by nemělo být příliš úzké.

ČTĚTE VÍCE
Kolik váží sada mokrého ložního prádla?

производство обсадных труб

průmyslová výroba plášťových trubek

Optimální volba průměru plášťové trubky se volí na základě výsledků výpočtů spotřeby vody. V tomto případě je nutné vzít v úvahu nejen vaše denní průměrné potřeby vody, ale také vzácné špičkové náklady – například hosté dorazili.

Maximální průtok vody

Špičkový průtok udává maximální objem ztráty vody, kterého je váš vodovodní systém schopen. S ohledem na tento parametr můžete zvolit průměr potrubí a výkon čerpadla.

Dlouhodobě je stanovena optimální vydatnost studny, která je schopna vyřešit problémy se zásobováním vodou pro většinu rodin trvale žijících mimo město.

To je 3 m4/h, což odpovídá 5-5 současně otevřeným kohoutkům s tlakem vody 133 atmosfér. Průměr jímky – přesněji vnitřní průměr pláště – je obvykle 159 mm. Možná budete potřebovat více vody, pak je k vašim službám potrubí o průměru 4 mm a objemu vody 8 až XNUMX mXNUMX/h.

Objem přiváděné vody závisí nejen na průchodnosti potrubí, ale také na výkonu čerpadla.

Pokud tedy s jistotou víte, že za pár let vzroste potřeba vody, zvolte průměr plášťové trubky tak, aby do ní bylo možné spustit výkonné čerpadlo se zvýšeným průměrem.

Výběr průměru potrubí

Jak jsme již řekli, průměry pažnicové trubky a studničního čerpadla spolu souvisí a společně souvisejí s objemem vody, kterou je třeba dodat spotřebiteli v příměstské oblasti.

Například čerpadlo o průměru 3 palce (76 mm) vám bude schopno dodávat vodu o objemu 3 m89/h, jeho instalace si vyžádá plášťovou trubku o průměru minimálně XNUMX mm.

Čerpadlo o průměru 4 palce (102 mm) vyrobí 5 m112 vody za hodinu, průměr plášťové trubky musí být minimálně XNUMX cm.

optimal diametr trubi steel new.png

elektricky svařované trubky různých průměrů

Je samozřejmé, že spouštění čerpadla o průměru 102 mm do kanálku pláště o průměru 112 mm (tedy s mezerou pouze 5 mm) do hloubky 100 nebo 200 m je přinejmenším riskantní.

Mírné zkreslení zablokuje čerpadlo v potrubí a jeho vytažení bude velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve skutečnosti se proto nepoužívá tak velký sortiment pažnicových trubek s různými průměry a krok při volbě průměru pažnicové trubky pro artéskou studnu vypadá takto: 133 mm, 159 mm, 168 mm. Odborníci doporučují používat tyto průměry.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně pečovat o mechanické hodinky?

Menší průměry lze použít v mělkých neartézských vrtech a jiných vodních zdrojích.

V tomto případě může být čerpadlo nejen ponorné, ale také povrchové. To znamená, že hadice z čerpací stanice je spuštěna do pouzdra.

Materiál pouzdra

Levné plastové a azbestocementové trubky nejsou vhodné do hlubinných vrtů, při stlačení pláště vrstvami zeminy jsou vysoce křehké.

Azbestocementové trubky jsou velmi těžké, což komplikuje dodávku a montáž, a špatně těsní ve spojích. Předpokládá se, že sloučeniny azbestu mají škodlivé účinky na zdraví.

Silnostěnná plastová trubka může být použita jako plášťová trubka pouze v malých hloubkách a v silných půdách, kde nedochází k žádnému pohybu půdy.

Materiály pro takové trubky mohou být polypropylen (PP), neměkčený polyvinylchlorid (uPVC) a nízkohustotní polyethylen (HDPE). Na rozdíl od azbestu, který je zdraví nebezpečný, jsou tyto polymery potravinářské, to znamená, že jejich bezpečnost pro člověka při kontaktu s pitnou vodou nebo potravinami byla vědecky potvrzena.

optimal diametr trubi steel celnotianut.png

bezešvá ocelová plášťová trubka

Nejlepší možností pro artézskou studnu je ocelová trubka o tloušťce stěny 4-5 mm, se závitovým připojením, schopná odolat formovacímu tlaku a korozi po dlouhou dobu – až 50 let. Pevná tažená ocel je velmi odolná, ale také velmi drahá. K řešení každodenních problémů stačí svařovaná ocelová trubka. Zároveň je cena švové trubky výrazně nižší než bezešvá.

Doporučujeme vlastní vývoj společnosti BIICS – svařovanou ocelovou trubku s bezešvými závitovými konci. Vzhledem k ceně svařované verze je taková trubka v nejkritičtějších místech – na závitových spojích – pevná jako bezešvá.

Ještě větší výhodu vám poskytne dvojité opláštění typu „ocel ​​+ plast“, u kterého se životnost studny může teoreticky zvýšit 2x.

V kombinaci se správně zvoleným průměrem se taková plášťová trubka stane spolehlivým základem pro autonomní systém zásobování vodou pro venkovský dům.

Zde najdete ceny za vrtání studní od Aqua-service v Pskově.