Otázka zde byla samozřejmě probírána stokrát, ale stále mám nevyřešené otázky.

Nyní je přes C8000 připojen starý sporák s troubou 25 W. Vjezdový automat do bytu C40. Vlastně chci připojit 7400W varnou desku a 3200W troubu.

Přemýšlel jsem o připojení varné desky na místo starého sporáku. A trouba se zapojuje do obyčejných zásuvek (jsou chráněny C16). A po té otestujte v zátěži, jak se bude zahřívat a jestli se stroje klepou. Ještě jsem se nedíval na průřez vodičů, ale kabeláž ve štítu je zcela nová a zdá se být měděná. Ale to je nebezpečná varianta.

Ve skutečnosti existuje správnější možnost. Na místo starého sporáku připojíme troubu. Nakreslíme novou tlustou čáru na desku varné desky pod ochranou C40. Není příliš obtížné natáhnout drát ke štítu (vložím kanál do kabelu) Ale zde vzniká spousta problémů:

1) Samozřejmě je nutné změnit vstupní stroj. Minimálně 63A
2) Měřič je třeba vyměnit (aktuálně 50A)
3) Je nutné změnit vstupní řádek (i když to možná nebude nutné, nevím jaký má průřez)

S těmito třemi dotazy jsem oslovil elektrikáře z bytového oddělení. Podle mě je mu to úplně jedno. Slovy řekl, že to jde i bez výměny měřiče a bez výměny vstupního vedení (říkal, že vše by mělo vydržet). Zde se ale nabízí otázka legálnosti těchto zásahů. I když to vše provede elektrikář z bytového odboru úkonem, jak moc to bude legální? Musím získat nějaká další schválení? Vlastně se bojím, že pokud se něco stane, budu to já, kdo zůstane poslední. nevím kam jinam se obrátit

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Není třeba se šikanovat úvodním AB. Co se stalo vykostěnému, mohli by zkusit pověsit psy.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva
 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Nic. Nechte 25 na sporáku, na troubě nakreslete čáru pod C16. Je teď vaším úvodním lámačem strojů nebo kamen?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Johnny; Nevyklepe to, alespoň to nevykleplo hned po zapnutí všech hořáků a trouby. Proč tahat pod C16, když se nelze připojit ke stávající?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Lacroser napsal:
Otázka zde byla samozřejmě probírána stokrát, ale stále mám nevyřešené otázky.

Nyní je přes C8000 připojen starý sporák s troubou 25 W. Vjezdový automat do bytu C40. Vlastně chci připojit 7400W varnou desku a 3200W troubu.

ČTĚTE VÍCE
Jaké materiály lze vyrobit ze dřeva?

Přemýšlel jsem o připojení varné desky na místo starého sporáku. A trouba se zapojuje do obyčejných zásuvek (jsou chráněny C16). A po té otestujte v zátěži, jak se bude zahřívat a jestli se stroje klepou. Ještě jsem se nedíval na průřez vodičů, ale kabeláž ve štítu je zcela nová a zdá se být měděná. Ale to je nebezpečná varianta.

Ve skutečnosti existuje správnější možnost. Na místo starého sporáku připojíme troubu. Nakreslíme novou tlustou čáru na desku varné desky pod ochranou C40. Není příliš obtížné natáhnout drát ke štítu (vložím kanál do kabelu) Ale zde vzniká spousta problémů:

1) Samozřejmě je nutné změnit vstupní stroj. Minimálně 63A
2) Měřič je třeba vyměnit (aktuálně 50A)
3) Je nutné změnit vstupní řádek (i když to možná nebude nutné, nevím jaký má průřez)

S těmito třemi dotazy jsem oslovil elektrikáře z bytového oddělení. Podle mě je mu to úplně jedno. Slovy řekl, že to jde i bez výměny měřiče a bez výměny vstupního vedení (říkal, že vše by mělo vydržet). Zde se ale nabízí otázka legálnosti těchto zásahů. I když to vše provede elektrikář z bytového odboru úkonem, jak moc to bude legální? Musím získat nějaká další schválení? Vlastně se bojím, že pokud se něco stane, budu to já, kdo zůstane poslední. nevím kam jinam se obrátit

Ne, první možnost nebude fungovat. Protože na těchto 16A visí něco jiného a 3200W je 14,5A.

Můžete to dát na staré místo, ale C40 je na troubu moc. Nejvhodnější pro 14,5A je C16.

vytáhněte nový: „SP 31-110-2003. PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACE ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH A VEŘEJNÝCH BUDOV“ odstavec 9.2 bod 6.

SP 31-110-2003. Projektování a montáž elektroinstalací bytových a veřejných budov
9.2 V obecních bytech obytných domů se doporučuje zajistit samostatné vedení pro napájení zásuvek obytných místností, osvětlení, zásuvek elektrických přijímačů v kuchyni a na chodbě. Pokud je v zóně 3 koupelny zásuvka, musí být instalován proudový chránič pro proud až 30 mA. V odůvodněných případech může být počet řádků snížen na dva. Tato skupinová vedení mohou být provedena s ohledem na smíšené nebo oddělené napájení zátěží. Při smíšeném napájení by měly být zásuvky instalované v kuchyni a chodbě zpravidla připojeny k jedné skupinové lince a v obytných místnostech k druhé.
V bytech obytných budov vybavených elektrickými kamny musí být zajištěno samostatné skupinové vedení pro napájení těchto kamen (14.27). Vedení pro napájení jednofázových elektrických sporáků musí být provedeno z měděných vodičů o průřezu minimálně 6 mm2.

pro body 1 2 3 potřebujete: kolik fází je zahrnuto v bytě a na vybavení, fotografie průřezu štítu (několik), umožní vám EnegoSbyt nainstalovat větší ampérmetr a obecně kolik je přiděleno byt.

ČTĚTE VÍCE
Jaký produkt můžete vyrobit vlastníma rukama?

Při montáži elektrického panelu a připojování výkonných kuchyňských spotřebičů je důležité zvolit správné automatické bezpečnostní spínače. Tato zařízení jsou zodpovědná za elektrickou a požární bezpečnost. Chyby při výběru vedou k poškození zařízení, zkratu a dokonce i požáru. Zvažte, který stroj je lepší umístit na varnou desku a troubu.

Obsah

 1. Funkce připojení
 2. Účel stroje
 3. Výběr zařízení
 4. Difamat
 5. Samotná instalace

Funkce připojení

Jaké elektrické stroje dát na varnou desku a troubu

Elektrické trouby a varné desky jsou energeticky náročné domácí spotřebiče, proto se k nim při zapojování těchto spotřebičů přistupuje se vší zodpovědností.

Bez ohledu na to, zda je trouba instalována samostatně nebo ve spojení s varnou deskou, připojení se provádí pouze za následujících podmínek:

 1. Dobrý stav elektroinstalace. Předem zhodnoťte stav elektroinstalace. V ideálním případě jsou energeticky náročná zařízení připojena k vyhrazenému elektrickému vedení.
 2. Dostatečný průřez vodičů. Ve většině případů se k napájení sporáku a trouby používá kabel s průřezem jádra: v jednofázové síti – 3 * 6 mm² (skládá se ze 3 žil, každé o průřezu 6 mm²), ve třech -fázová síť – 5 * 4 mm² (skládá se z 5 žil, každé o průřezu 4 mm²).
 3. Přítomnost automatického spínače na lince. Zařízení je důležité pro odpojení zařízení od napájení v případě nouze.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je položena nová trasa od štítu na místo instalace zařízení s automatickým spínačem vhodného výkonu.

Účel stroje

Ochranný jistič (stroj) slouží k zamezení přehřátí elektrických rozvodů.

Důležité! Kabel je navržen tak, aby nesl určitý proud. Pokud překročí přípustnou hodnotu, kabel se přehřeje a kabeláž se začne tavit, což vede ke zkratu.

V případě zkratu automatika zastaví dodávku proudu a vypne napájení sítě. Výsledkem je, že kabeláž i zařízení zůstávají nedotčené.

Výběr zařízení

Jaké elektrické stroje dát na varnou desku a troubu

Aby jistič fungoval, je vybrán s ohledem na typ sítě (jednofázová nebo třífázová), typ místnosti a typ zařízení.

Pro jednofázovou síť (220 V) se rozlišují jedno- a dvoupólové stroje. Pouze 1 vodič je připojen na jednopólový – fázový, na dvoupólový – fázový a nulový. Jednopólové stroje se umisťují na obvody vnitřního osvětlení 220 V, na zásuvkové skupiny v místnostech s normálními provozními podmínkami.

Pro třífázové sítě (380 V) se rozlišují tří- a čtyřpólová zařízení. Tyto jističe jsou umístěny na vedení, na které jsou připojeny všechny 3 fáze: například elektrický sporák, třífázová varná deska, trouba.

ČTĚTE VÍCE
Co platí pro objekty krajinářské architektury?

Pro ostatní domácí spotřebiče stačí dvoupólové jističe. Musí nutně odpojit fázi i neutrál.

Varování! Základní pravidlo pro výběr jističe: zařízení musí fungovat dříve, než proud překročí možnosti elektroinstalace. Z toho vyplývá, že jmenovitý proud stroje musí být menší než maximální proud, kterému může elektroinstalace odolat.

Volba automatiky pro troubu a varnou desku je následující. Řekněme, že elektrický sporák má maximální připojovací výkon 7 kW (tento údaj je uveden v technické dokumentaci k zařízení). Výkon se vydělí napětím sítě: 7000 W / 220 V = 31,8 A. Přidejte 20% rezervu: 31,8 A + 20 % = 38,1 A.

Jistič je vybrán s hodnotou, která je nejblíže přijaté hodnotě. V tomto případě je jmenovitý proud 32 ampérů.

Difamat

Jaké elektrické stroje dát na varnou desku a troubu

V elektrických sítích domácností existuje další potenciální hrozba, se kterou si jistič neporadí. Jedná se o rozdílové proudy, které mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Na taková rizika upozorňuje difavtomat.

Help. Difavtomat kombinuje ochranné funkce automatu a proudového chrániče (RCD). Tělo zařízení je kompaktnější, což je důležité, pokud je v elektrickém panelu málo místa.

Difavtomat pro varnou desku a troubu se volí následovně. Hodnota jmenovitého proudu se bere o stupeň výše než u stroje. Pokud je to například u stroje 32 A, pak u diferenciálu je to 40 A. Dalším důležitým ukazatelem je citlivost odezvy. Pro varnou desku je optimální 30 mA.

Samotná instalace

Chcete-li připojit automatický ochranný spínač v elektrickém panelu, nejprve nainstalujte horní část spínače na lištu DIN. Šroubovákem zatáhněte za oko a stiskněte spodní část. Spodní rukojeť se uvolní a zapadne na místo.

Poté jsou kontakty spojeny. Pokud byly předtím spojeny lankové vodiče zvlněné oky, zavedou se zpět do horní a dolní svorky a šrouby se utáhnou. Pokud bylo jádro bez hrotu, je lepší odstranit a vyčistit starý konec a poté pomocí šroubováku vyrobit čerstvý, nedeformovaný vodič.

Po připojení vodičů se na stroj přivede napětí a zkontroluje se jeho provoz. Pokud je vše v pořádku, připojte elektrospotřebiče a ujistěte se, že na kontaktech spínače nevznikají jiskry, praskání, zahřívání a jiné nežádoucí jevy. Zahřívání se kontroluje pyrometrem.

ČTĚTE VÍCE
Kolik bude stát rekonstrukce starého domu?

Je důležité zvolit správné jmenovité hodnoty pro jističe, průměr měděných vodičů a zahájení fází, které se přeruší, a ne neutrální vodič. Stroje se nastavují do pracovní polohy posunutím přepínacích tlačítek nahoru.