Návrh a plánování příměstských oblastí pro výstavbu obytných nebo letních chat vyžaduje dodržování standardní vzdálenosti od domu k plotu, jejíž porušení může vést k vážným nákladům na materiál. Dodržování vzdálenosti mezi domem a plotem pomáhá předcházet konfliktům se sousedy a také poskytuje potřebné standardy osvětlení pro různé okrasné nebo zemědělské plodiny.

Nutno podotknout, že pro individuální bytovou výstavbu a pro dacha či zahradní partnerství existují různé předpisy, jejichž obsah a podstata se do značné míry duplikují. Aktualizace regulační legislativy pro zahradní a chatová družstva z roku 2020 neovlivnila bytovou výstavbu, ačkoli většina regulačních vzdáleností mezi ploty a obytnými domy nebo technickými zařízeními je stále stejná.

Obsah

 1. Regulační akty upravující vzdálenost od domu k plotu
 2. Regulační požadavky na plot
 3. Koordinace plotu se sousedy
 4. Ploty z vlnitého plechu
 5. Vzdálenosti od plotu k domu na straně vozovky nebo ulice
 6. Ploty se sousedními pozemky – dispoziční vlastnosti
 7. Vzdálenosti od plotu k hospodářským budovám a zeleným plochám
 8. Legislativní opatření proti porušovatelům
 9. Závěr
 10. Video: Vzdálenosti od sousedních budov a plotů na letní chatě
 11. Ploty a zábrany
 12. Požadavky SanPiN, SNiP, PB
 13. Co dělat, když soused poruší stavební pravidla?

Regulační akty upravující vzdálenost od domu k plotu

V současné době v oblasti rozvoje příměstských oblastí pro bydlení, chatu nebo zahradní výstavbu existuje řada stavebních norem a pravidel upravujících vzdálenost od domu k plotu. Hlavní dokumenty:

 • SP 30-102-99 (stáhnout) — tento soubor pravidel určuje normy pro navrhování a plánování příměstské bytové výstavby z hlediska nízkopodlažních obytných budov;
 • SP 42.13330.2016 (stáhnout) — soubor pravidel je aktualizovaným vydáním SNiP 2.07.01-89, který stanovil plánování a rozvoj městských a venkovských sídel;
 • SP 11-106-97 (stáhnout) и SP 53.13330.2019 (stáhnout) (moderní vydání známého SNiP 30-02-97) – stanovte standardy pro plánování a rozvoj příměstských oblastí pro zahradnictví nebo partnerství v dacha.

Uvedený seznam regulačních dokumentů je vyčerpávající a již zohledňuje kodexy územního a městského plánování Ruska, normy a požadavky federálních zákonů, jakož i hygienické normy a pravidla pro příměstskou výstavbu a zahradnické farmy.

Regulační požadavky na plot

Hlavní parametry, které se berou v úvahu při stavbě plotů, jsou jejich výška и propustnost světla, regulační požadavky, které je třeba vzít v úvahu při stavbě plotů na různých stranách domu. Regulační požadavky na fasádní a ohraničující plotové konstrukce jsou následující:

 • plot z přední části domu ne musí mít výšku více než 2 metry, jeho propustnost světla by měla být ne méně než 40 procent. Tato hodnota udává, že konstrukce plotu sama propouští o něco méně než polovinu sluneční energie;
 • plotové stavby se sousedy ne musí přesahovat výšku více než 1,7 metrua jeho průhlednost vůči slunečnímu záření a cirkulaci vzduchu by měla být od 50 do 100%. Světelná propustnost této velikosti nevytváří stabilní stín a nepotlačuje živou výsadbu majitele sousedního pozemku.
ČTĚTE VÍCE
Jaký typ úrazu elektrickým proudem je nejnebezpečnější?

Uvedené parametry jsou doporučeními a jsou zřídka dodržovány vlastníky příměstských oblastí. V soudní praxi se však soudci často přiklánějí na stranu souseda, který podal stížnost na plot nesplňující výše uvedené parametry. Z tohoto důvodu jsou nejvhodnější materiály pro stavbu ohraničujících plotů dřevěný laťkový plot, pletivo nebo kovaný plot.

Koordinace plotu se sousedy

Aby se předešlo právním či soudním situacím, je vhodné, aby si majitel příměstské části vyřídil písemný souhlas souseda s parametry budovaného plotu a pro stavbu fasády vysoké výšky je vhodné získat souhlas místních úřadů.

Ploty z vlnitého plechu

Za zmínku stojí velmi oblíbené ploty z profilovaných plechů, které svou spolehlivostí a kvalitou předčí ostatní ploty. Propustnost světla u takových staveb se blíží nule, což jednoznačně porušuje doporučené zásady pro stavbu plotů mezi sousedními nemovitostmi. V tomto případě se doporučuje nejen narukovat písemný souhlas vlastníka sousedního pozemku, ale také si tento souhlas nechat ověřit notářem.

Vzdálenosti od plotu k domu na straně vozovky nebo ulice

Přední část plotu obvykle směřuje do ulice nebo silnice a obsahuje bránu nebo branku. Vzdálenost od domu k plotové konstrukci závisí na charakteru vozovky. Pokud přední část domu směřuje k silnici, pak vzdálenost od plotu k jeho přední straně ne musí být méně než 5 metrů. Je třeba vzít v úvahu, že měření se provádějí z nejvíce vyčnívající části domu – veranda, baldachýn nebo veranda.

Pokud je vozovka ulička nebo malá místní ulice, pak se minimální vzdálenost od domu k plotové konstrukci sníží na tři metry. Tato funkce umožňuje výrazně zmenšit velikost předzahrádky před domem a zvýšit užitnou plochu samotné chaty nebo obytné oblasti.

Při plánování příměstské oblasti je třeba mít na paměti, že pravidla požární bezpečnosti výrazně zvyšují vzdálenost od plotu k domu z různých stavebních materiálů. Takže minimální vzdálenost k plotu od stěn dřevěného domu je 12 metrů, což je v praxi často velmi obtížně realizovatelné. Pomáhá to, že tyto standardy jsou poradní a jejich dodržování není povinné.

Ploty se sousedními pozemky – dispoziční vlastnosti

Největší počet sporů a konfliktů se sousedy souvisí s umístěním bytového domu vůči hraniční čáře a plotu se sousedy, kteří nejsou spokojeni se stávajícími vzdálenostmi mezi nimi.

Současná legislativa a předpisy stanovují minimální vzdálenost mezi hraniční čárou (plotem) v Měřiče 3. Za úvahu stojí, že minimální vzdálenosti se měří od nejvíce vyčnívající části domu, kterou může být i přesah střešní konstrukce.

Stojí za zmínku, že porušení této normy často vede k nejdražším důsledkům v případě soudního sporu podaného sousedy proti majiteli domu. Z tohoto důvodu by se k plánování umístění domu vzhledem k hraniční linii mělo přistupovat co nejzodpovědněji.

ČTĚTE VÍCE
Kolik vody je potřeba na 1 kg sádrové omítky?

K výše uvedenému bychom měli přidat jeden důležitý detail, jehož zvážení často zůstává bez povšimnutí budoucího majitele venkovského domu nebo dachy. Tento detail spočívá v tom, že dle platné legislativy musí být střecha objektu navržena tak, aby zcela zamezila zatékání sněhu nebo stékání vody na území sousedního pozemku. Současná hodnota 3 metry často nestačí k tomu, aby sníh nepadal na sousedovo území z vysokých domů se šikmou střechou, což je třeba vzít v úvahu při projektování domu a plánování příměstské oblasti.

Vzdálenosti od plotu k hospodářským budovám a zeleným plochám

Zavedeno od 15. dubna 2020, nový SP 53.13330.2019 (lze stáhnout výše) rozšiřuje seznam standardních vzdáleností pro různé kategorie přístavků, které je třeba vzít v úvahu při plánování místa pro stavbu zahrady nebo venkovského domu.

Novinkou tohoto dokumentu jsou standardizované vzdálenosti od konstrukce plotu k septiku nebo kompostovací jímce, které v předchozích verzích dokumentu neexistovaly. Minimální vzdálenost od těchto objektů k hraniční čáře je 1 metr. Zároveň zůstala zachována norma o minimální vzdálenosti od septiku nebo místní kanalizace ke studně nebo vrtu, jejíž hodnota je 12 metrů.

Mezi jinými kategoriemi si všimneme nejaktuálnějších hospodářských budov a objektů, jejichž standardní vzdálenosti od oplocení konstrukcí a hraničních linií byly upřesněny novým souborem stavebních předpisů a předpisů:

 • vzdálenost od plotových konstrukcí k vysokým stromům byla snížena až 3 metry, což výrazně usnadňuje výsadbu ovocných a bobulovinových stromů. Pro bytovou výstavbu zůstává tato norma stejná – Měřiče 4;
 • Ustájení pro chov hospodářských zvířat musí být od plotu odstraněny na vzdálenost min 4 metry;
 • minimální vzdálenost 1 metr vyhrazeno pro hospodářské budovy, altány a kůlny, jakož i pro keře a stromy malého vzrůstu. V tomto bodě je důležité poznamenat, že sklon střechy hospodářských budov by neměl směřovat na stranu souseda;
 • minimální vzdálenost v 1 metr dochoval se i pro instalaci garáže nebo přístřešku pro osobní vozidla;
 • Vzdálenost od hraniční čáry k lázeňskému domu nebo sauně je regulována zvláštním způsobem. Minimální hodnota v 1 metr platí pouze pro vany nebo sauny, jejichž odpadní voda je svedena do speciální kanalizační kanalizace nebo místní kanalizace (septik). Jinak se tato vzdálenost zvětšuje až 3 metry.

Vzdálenost mezi hraniční linií a skleníky je specifikována samostatně, která nesmí být menší než 1 metr. Stejná hodnota je stanovena pro kompostovací jímky a sklady potravin nebo zahradního odpadu.

Legislativní opatření proti porušovatelům

Současná legislativa stanoví několik administrativních opatření, která se vztahují na osoby porušující standardní vzdálenosti mezi plotovými konstrukcemi a obytnými nebo komerčními budovami:

 • správní odpovědnost, jejíž typ stanoví oprávněný orgán nebo soudce;
 • peněžitý trest nebo pokuta, jejichž výše je stanovena dosavadními právními předpisy;
 • dobrovolnou nebo nucenou demolici stavby, jejíž umístění je v rozporu s platnými předpisy.
ČTĚTE VÍCE
Co je umělá labuť dole v polštářích?

Samostatně stojí za zmínku, že současné předpisy a legislativa nejsou vůbec rozmarem zákonodárných orgánů, ale jsou diktovány starostí o pohodlí a bezpečnost lidí. Ekologické normy, protipožární opatření a hygienické podmínky jsou tři hlavní zdroje současných norem, jejichž dodržování zaručuje maximální pohodlí a bezpečnost lidí.

Závěr

Poměrně omezený a snadno zapamatovatelný seznam vzdáleností mezi plotem a obytnými budovami zpravidla nevytváří žádné zvláštní potíže při plánování předměstských oblastí pro individuální nebo venkovskou výstavbu domů, jeho dodržování však nejvýznamnějším způsobem tvoří bezpečný prostor. pro předměstský život a pohodlný pobyt pro lidi jak v rezidenčním nebo dacha pozemku, tak v oblastech, kde žijí sousedé.

Video: Vzdálenosti od sousedních budov a plotů na letní chatě

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům

Podrobné informace o povolené zákonné vzdálenosti k plotu od chaty, domu nebo přístavby.

Chcete-li zjistit, v jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, musíte se seznámit s požadavky individuální bytové výstavby a standardy SNiP. Zákon přesně určuje, jaká může být vzdálenost od plotu k lázeňskému domu, studně, garáži, stodole nebo toaletě. Kromě toho existují normy, které uvádějí, jaká mezera by měla být mezi plotem a zelenými plochami – keři a stromy.

Porušení norem stanovených zákonem může mít za následek žalobu nespokojeného vlastníka sousedního pozemku. Jak ukazuje praxe, soudní rozhodnutí jsou nejčastěji přijímána ve prospěch žalobce. To znamená, že budete muset ve lhůtě stanovené soudem zaplatit pokutu a případně soudní výlohy a také na vlastní náklady napravit porušení – kácet stromy, rozebírat lazebnu nebo kurník, přestěhovat garáž nebo venkovní toalety na nové místo. Proto, pokud plánujete v blízké budoucnosti zahájit výstavbu ve vaší dacha, je lepší si předem prostudovat požadavky a doporučení SNiP.

Ploty a zábrany

Ploty a trvalé ploty jsou povinné stavby v dach a oblastech venkovských domů určených k celoročnímu použití.

 • zabraňuje neoprávněnému vstupu cizích osob na soukromé území;
 • zajišťuje soukromí – zavře dvůr před zvědavými pohledy;
 • působí jako dekorativní složka krajiny;
 • chrání před hlukem z ulice a prachem;
 • označuje hranice lokality.

plot mezi sousedy

Ploty kolem soukromého pozemku by měly být instalovány s ohledem na doporučení a normy uvedené v SNiP. Požadavky na:

 • Ploty postavené na přední straně. Ploty, které jsou instalovány podél přední strany pozemku, se doporučují, aby nebyly vyšší než dva metry a měly průsvitnost alespoň 40 %. Není to pravidlem, ale doporučením, proto na chatách a v soukromém sektoru nejčastěji uvidíte pevné ploty vysoké více než dva metry. Musíte však pamatovat na to, že pokud správa obdrží stížnost na plot, který nesplňuje normy, má rada SNT právo požadovat výměnu plotu nebo snížení jeho výšky.
 • Přilehlé živé ploty. Podle zavedeného zákona musí plot, který vede mezi dvěma sousedními chatami, zajistit oslunění a volnou cirkulaci vzduchu a jeho výška by neměla přesáhnout jeden a půl metru. Vzhledem k tomu, že slepý vysoký plot poskytuje nepřetržitý stín, měly by být k jeho instalaci použity průsvitné stavební materiály.
ČTĚTE VÍCE
Jaká je spotřeba vodou ředitelné barvy?

Je třeba pamatovat na to, že ploty vyrobené z plechu se na přímých slunečních paprscích velmi zahřívají a ohřívají vzduch kolem nich, což má škodlivý vliv na rostliny vysazené vedle hranice. Mezi plochami se doporučuje instalovat dřevěné ploty, sekční ploty z vlnité trubky a rolovací ploty z pletiva.

Požadavky SanPiN, SNiP, PB

Vzdálenost od plotu k budovám je regulována normami SNiP, stejně jako hygienickými a požárními normami.

 • SNiP určuje, jaká vzdálenost by měla být mezi plotem a budovami – chata, užitkový blok, sauna, garáž.
 • Hygienická pravidla určují normy pro umístění staveb domácnosti vzhledem k hranicím lokality. Mluvíme o studnách, studnách, žumpách.
 • Pravidla požární bezpečnosti (FS) stanovují umístění budov vzhledem k ostatním konstrukcím v závislosti na materiálech, ze kterých jsou postaveny.

Při projektování domu je velmi důležité jeho správné umístění vzhledem k plotu. Obytná budova musí být postavena ne blíže než 3 m od plotu s branami a brankami, které jsou umístěny na přední straně pozemku. Toto pravidlo platí pro oblasti, jejichž brány se otevírají do uličky.

Pokud výjezd ze dvora vede na ulici, pak se tato vzdálenost zvýší na 5 m. Je třeba vzít v úvahu, že měření se neprovádějí z fasády, ale ze samotného vyčnívajícího prvku – baldachýnu, verandy, verandy, schodiště. Zkrácení této vzdálenosti může způsobit problémy při přípravě dokumentů v ZISZ, protože nesplňuje normy požární bezpečnosti.

Pokud se budete řídit normami PB, mohou být betonové a cihlové domy postaveny ve vzdálenosti 8 m od plotu, rámové chaty s nehořlavou izolací ne blíže než 10 m a pro zcela dřevěné domy bude toto číslo 12 m. Na malých pozemcích se však zdá, že tyto požadavky nelze splnit, a proto mají tyto normy poradní charakter.

schéma přípustných vzdáleností k plotu

SNiP jasně uvádí, jak velké odsazení by mělo být provedeno z plotu při stavbě domu, stavbě garáže nebo přístavby. Zároveň musíte pochopit, že majitel, který dříve začal rozvíjet oblast dvora, má výhodu v uspořádání místa. Jeho soused bude muset zaměřit umístění staveb na přilehlém pozemku.

 1. Dům. Minimální vzdálenost od domu k plotu sousedů je ze zákona tři metry. Je třeba vzít v úvahu, že měření se neprovádějí ze zdi nebo základů domu, ale z nejvíce vyčnívajícího prvku budovy. Zpravidla nejvíce vyčnívajícími prvky obytných budov jsou přesahy střech. Porušení zavedených norem se může stát důvodem pro stížnosti k dozorovým orgánům nebo zahájení soudního řízení na základě žaloby nespokojených sousedů.
 2. Přístavby. Stavba hospodářských budov určených k chovu kuřat, hus nebo koz se podle pravidel provádí ve vzdálenosti čtyř metrů od sousedního plotu. Tuto vzdálenost je nutné dodržet při stavbě kurníku a zařizování užitkového dvora jak na zahradách, tak v obydlených oblastech. Je přísně zakázáno připevňovat takové konstrukce těsně k plotu. Rovněž je zakázáno instalovat šikmé střechy, jejichž sklony směřují do sousední oblasti.
 3. Vany a sauny. Minimální vzdálenost lázeňského domu od sousedova plotu na letní chatě podle SNiP je jeden metr za předpokladu, že odpadní voda jde do speciálně vybavené kanalizační kanalizace. V opačném případě budete muset ustoupit tři metry od hranice. Při stavbě konstrukcí, které zvyšují riziko požáru v plotě, se tato vzdálenost zvyšuje na tři metry. Mluvíme o udírnách, grilování a grilování.
 4. Zelená místa. Podle pravidel pro výsadbu zeleně lze vysoké stromy sázet ve vzdálenosti tří metrů od plotu, u středně velkých stromů se tato vzdálenost snižuje na dva metry. Bobule a okrasné rostliny jsou vysazeny jeden metr od plotu. U záhonů a záhonů nejsou stanoveny normy pro výsadbu, lze je tedy vysadit v blízkosti živého plotu.
 5. Garáž, skleník, kůlna, WC. Při výstavbě rodinných domů a přístavků musíte ustoupit jeden metr od hranice, ale je také nutné vzít v úvahu požadavky SanPiN. Například výstavba toalety se žumpou nebo septikem se provádí ne blíže než 8 m od obytné budovy nebo artéské studny. Toto pravidlo platí pro budovy, které se nacházejí jak na vašem vlastním pozemku, tak na pozemku vašich sousedů.
ČTĚTE VÍCE
Jak legalizovat již postavenou přístavbu k domu?

Dodržování pravidel individuální bytové výstavby při výstavbě lokality pomůže vyhnout se problémům v budoucnu a pomůže udržet dobré vztahy se sousedy.

plot u domu

Co dělat, když soused poruší stavební pravidla?

Velmi často nastávají situace, kdy sousedé postaví kůlnu, lázeňský dům nebo garáž v blízkosti sousedního plotu. Takové budovy blokují světlo, sníh se valí ze střech na vaši stranu plotu, a když prší, voda eroduje zem na vašem pozemku. V takovém případě se musíte pokusit problém vyřešit pokojně – mluvit, vysvětlit, kolik metrů od plotu musíte ustoupit, požádat o odstranění porušení.

Pokud se nemůžete dohodnout, můžete podat oznámení o porušení pravidel místním úřadům nebo podat žalobu k soudu.

Mnoho pravidel není povinných a mají poradní charakter. Než se tedy vrhnete do boje a budete hájit svá práva, musíte si důkladně prostudovat legislativní rámec nebo se poradit s právníkem. Specialista vám pomůže pochopit nuance individuální bytové výstavby, poradí, jak správně vypracovat žádost, jak kompetentně doložit vaši stížnost a doložit ji dokumenty.

Musíte být připraveni na to, že soudní řízení si vyžádá výdaje a zabere spoustu času. Majitel sousední nemovitosti může navíc podat protižalobu jako odvetu.