Program implementuje nahrávání odečtů měřidel do GIS Bytové a komunální služby. Zpracování pro nahrávání těchto souborů se nachází v subsystému „GIS Housing and Communal Services“ – „Exchange via Excel“.

Formulář “Výměna přes Excel”.

Před nahráním odečtů z měřících zařízení je nutné nahrát do GIS Bytové a komunální služby soubor s informacemi o měřících zařízeních, získaný ve zpracování „Stažení dat pro import do GIS Bytové a komunální služby“. Jak vytvořit soubor najdete v návodu č. 6.

Na webu si můžete stáhnout soubor s informacemi o měřicích zařízeních dom.gosuslugi.ru, přejděte do části „Objekty správy“ – „Měřicí zařízení“. V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Stáhnout“ – „Měřicí zařízení“.

Je třeba poznamenat, že pro správné stahování dat je nutné nejprve stáhnout informace (čísla ELS a jedinečné identifikátory) z GIS Housing and Communal Services. Pro stažení dat přiřazených GIS Housing and Communal Services použijte odkaz „ID ke stažení“ pro pole „Osobní účty“, které se nachází v nabídce „GIS Bydlení a komunální služby“ ve zpracování „Výměna přes Excel“.

Níže je uvedena posloupnost akcí pro nahrání hodnot přístrojů do GIS Housing and Communal Services:

  1. Nahrajte do jedinečných identifikátorů měřicích zařízení přiřazených k GIS Housing and Communal Services.

Chcete-li získat soubor s identifikátory měřicích zařízení, musíte přejít do sekce „Objekty správy“ – „Měřicí zařízení“ na webu dom.gosuslugi.ru.

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Uvolnit“ – „Měřicí zařízení“.

Soubor s výsledkem si můžete stáhnout v sekci „Evidence stavů zpracování souborů“.

Důležité!: Při stahování informací o měřicích zařízeních je databáze prohledávána podle sériového čísla.

Stejně jako čísla ELS jsou tyto informace načteny v subsystému „GIS Housing and Public Utilities“ – „Exchange přes Excel“ – „Měřicí zařízení“ – „ID ke stažení“

2. Po stažení identifikátorů můžete začít stahovat odečty měřidel. Jedná se o jednu z měsíčních operací, která je nutná pro správné zveřejňování informací na portálu GIS bydlení a komunálních služeb. Nahrání se nachází v podsystému „GIS Housing and Public Utilities“ – „Exchange přes Excel“ – „Odečty měřičů“ – „Vyložit“.

V okně, které se otevře, musíte nakonfigurovat shodu charakteristik, pokud nebyla nakonfigurována dříve. Dále nastavte datum odeslání: budou načteny hodnoty (zadané do tohoto data včetně). Poté uveďte organizační a datový adresář, kde budou soubory uloženy, a názvy souborů pro jednotlivá a obecná domovní měřicí zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Jak uspořádat skladování zeleniny v lednici?

Příznak „Nezobrazovat nulové odečty“ – při nastavení příznaku v souboru s odečty elektroměrů se nebudou zobrazovat odečty, jejichž odečty jsou nulové.

Příznak „Nahrát deaktivovaná měřidla“ – do souboru budou nahrány odečty měřidel, která mají stav „Vypnuto“, pokud jsou vyplněny všechny požadované údaje.

Příznak „Nahrát zařízení k ověření“ – do souboru budou nahrány odečty měřidel, která mají stav „K ověření“, pokud jsou vyplněny všechny požadované údaje.

Pro usnadnění vykládání můžete nastavit určité výběry podle osobních účtů, budov a tak dále.

Nahraný soubor odpovídá šabloně GIS bydlení a komunálních služeb pro přenos odečtů měřičů.

Chcete-li nahrát soubory s odečty na portál GIS bydlení a komunální služby, musíte přejít do sekce „Objekty správy“ – „Měřicí zařízení“. V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Stáhnout“, vyberte „Odečty společného domovního měřidla“ pro odečty pro běžná domovní měřidla nebo „Odečty jednotlivého měřidla“ pro jednotlivá.