KDPV

Dále zvážíme každý typ obvodu podrobněji ve vztahu k elektrickým obvodům.
Hlavní dokument: GOST 2.702-2011 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci (ESKD). Pravidla pro provádění elektrických obvodů.
Takže, co to je a čím tyto elektrické obvody „jíst“?
Odpoví nám GOST 2.702-2011: Elektrické schéma – dokument obsahující ve formě podmíněných obrázků nebo symbolů součásti výrobku, působící pomocí elektrické energie, a jejich vztah.

Obsah

  1. Elektrické obvody jsou v závislosti na hlavním účelu rozděleny do následujících typů:
  2. Elektrické konstrukční schéma (E1)
  3. Elektrický funkční obvod (E2)
  4. Schéma elektrického obvodu (kompletní) (E3)
  5. Schéma zapojení (instalace) (E4)
  6. Schéma zapojení (E5)
  7. Obecný elektrický obvod (E6)
  8. Schéma elektrického uspořádání (E7)
  9. Kombinovaný elektrický obvod (E0)

Elektrické obvody jsou v závislosti na hlavním účelu rozděleny do následujících typů:

Elektrické konstrukční schéma (E1)

Blokové schéma zobrazuje všechny hlavní funkční části produktu (prvky, zařízení a funkční skupiny) a hlavní vztahy mezi nimi. Grafická konstrukce diagramu by měla poskytovat nejlepší představu o posloupnosti interakce funkčních částí v produktu. Na liniích vztahů se doporučuje, aby šipky označovaly směr průběhu procesů probíhajících v produktu.
Příklad elektrického konstrukčního schématu:

Elektrické konstrukční schéma

Elektrický funkční obvod (E2)

Funkční diagram znázorňuje funkční části produktu (prvky, zařízení a funkční skupiny) zapojené do procesu znázorněného diagramem a vazby mezi těmito částmi. Grafická konstrukce schématu by měla co nejvizuálněji znázorňovat sled procesů znázorněných schématem.
Příklad elektrického funkčního schématu:

Schéma elektrické funkční

Schéma elektrického obvodu (kompletní) (E3)

Schématické schéma znázorňuje všechny elektrické prvky nebo zařízení nezbytná pro realizaci a řízení instalovaných elektrických procesů ve výrobku, všechna elektrická propojení mezi nimi a také elektrické prvky (konektory, svorky atd.), které ukončují vstupní a výstupní obvody. Na schématu je dovoleno znázornit spojovací a montážní prvky instalované ve výrobku z konstrukčních důvodů. Schémata se provádějí pro produkty, které jsou ve vypnuté poloze.
Příklad schématu elektrického obvodu:

Schematický diagram

Schéma zapojení (instalace) (E4)

Schéma zapojení by mělo znázorňovat všechna zařízení a prvky, které tvoří produkt, jejich vstupní a výstupní prvky (konektory, desky, svorky atd.), jakož i spojení mezi těmito zařízeními a prvky. Umístění grafických symbolů zařízení a prvků na schématu by mělo přibližně odpovídat skutečnému umístění prvků a zařízení ve výrobku. Uspořádání obrázků vstupních a výstupních prvků nebo výstupů v rámci grafických symbolů a zařízení nebo prvků by mělo přibližně odpovídat jejich skutečnému umístění v zařízení nebo prvku.
Příklad schématu zapojení:

ČTĚTE VÍCE
Jaký drát je potřeba pro koupelnové zrcadlo?

Elektrické schéma

Elektrické schéma

Schéma zapojení (E5)

Schéma zapojení by mělo znázorňovat výrobek, jeho vstupní a výstupní prvky (konektory, svorky atd.) a konce vodičů a kabelů (lanka, elektrické šňůry) k nim připojených pro externí instalaci, v blízkosti kterých jsou údaje o připojení produktu (charakteristiky) jsou umístěny vnější obvody a (nebo) adresy). Umístění obrázků vstupních a výstupních prvků v rámci grafického označení produktu by mělo přibližně odpovídat jejich skutečnému umístění v produktu. Diagram by měl uvádět referenční označení vstupních a výstupních prvků, které jsou jim přiřazeny na schématu produktu.
Příklad schématu elektrického zapojení:

Elektrické schéma

Obecný elektrický obvod (E6)

Obecné schéma znázorňuje zařízení a prvky zahrnuté v komplexu, jakož i dráty, svazky a kabely (lanka, elektrické šňůry), které tato zařízení a prvky spojují. Umístění grafických symbolů zařízení a prvků na schématu by mělo přibližně odpovídat skutečnému umístění prvků a zařízení ve výrobku.
Příklad obecného elektrického obvodu:

Obecný elektrický obvod

Schéma elektrického uspořádání (E7)

Schéma rozmístění zobrazuje součásti produktu a v případě potřeby spojení mezi nimi, konstrukci, místnost nebo oblast, na které budou tyto součásti umístěny.
Příklad schématu elektrického uspořádání:

Kombinovaný elektrický obvod (E0)

V tomto typu diagramů jsou vyobrazeny různé typy, které jsou vzájemně kombinovány v jednom výkresu.
Příklad kombinovaného elektrického obvodu: