Pro tři fáze platí vzorec: I=P/(U × cosφ × √3). V tomto konkrétním případě je účiník (cosφ) pro domácí síť podmíněně roven 1 a √3 ≈ 1,73. Představme si, že potřebujete chránit před zkratem třífázový elektrický sporák o maximálním výkonu 4 kW.

Obsah

 1. Kolik ampér by měl mít vstupní jistič?
 2. Jak vypočítat automatický stroj pro třífázový motor
 3. Který stroj by měl mít 15 kW
 4. Kolik kilowattů ve 380 voltech
 5. Jak vypočítat výkon na 380
 6. Jak určit, který stroj nainstalovat
 7. Jak správně vypočítat otvírací stroj
 8. Jak zvolit výkon úvodního stroje
 9. Kolik kilowattů lze připojit k 16ampérovému jističi?
 10. Kolik kilowattů zvládne 32ampérový jistič?
 11. Jaký je rozdíl mezi jednofázovým strojem a třífázovým?
 12. Jaký kabel je potřeba pro 15 kW 380 voltů
 13. Kolik kilowattů zvládne 25ampérový stroj?
 14. Je možné nainstalovat stroj s vyšším výkonem?
 15. Které stroje jsou lepší B nebo C
 16. Kolik kilowattů ve třech fázích
 17. Je možné použít 3-fázový stroj v jednofázové síti?
 18. Jaký stroj na kW 3 fáze
 19. Který stroj nainstalovat na třífázovou zásuvku
 20. Jak vypočítat, který stroj je potřeba
 21. Jaký druh stroje na 5 kW 3 fáze
 22. Co je třeba zvážit?
 23. Příklad, jak můžete vypočítat zatížení v kuchyni
 24. Výběr strojů pro napájení a připojení
 25. Na všechny typy služeb poskytujeme záruku.

Kolik ampér by měl mít vstupní jistič?

Pokud máte v kuchyni elektrický sporák, pak s měděným kabelem o průřezu 10 mm2 můžete na vstupu do bytu instalovat vstupní jistič s výkonem maximálně 50 A. Jmenovitý příkon jistič pro byt s plynovým sporákem o průřezu vstupního kabelu 4 mm2 nesmí překročit 20 A .

Jak vypočítat automatický stroj pro třífázový motor

Jmenovitá hodnota stroje musí být větší než pracovní – volíme stroj 25A. Stejným způsobem vypočítáme jmenovitý výkon stroje pro připojení např. třífázového elektromotoru o výkonu 4 kW: vynásobíme 4 3, dostaneme 12A – provozní proud, vybereme stroj pro 16A.

Který stroj by měl mít 15 kW

Při dodávaném výkonu 15 kW stačí, aby byl maximální zatěžovací proud měřiče v rozmezí 50-60A. To odpovídá jmenovité hodnotě vstupního jističe ne více než 40A.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi praním vzduchu a klimatizací?

Kolik kilowattů ve 380 voltech

380 V – 3280 W, tzn. 3,28 kW; (5A*0,66kW).

Jak vypočítat výkon na 380

Chcete-li převést proud na výkon (zjistit, kolik wattů je v 1 ampéru), musíte použít vzorec: P = I * U nebo P = √3 * I * U, pokud jsou výpočty prováděny ve 3 fázích síť 380V.

Jak určit, který stroj nainstalovat

Chcete-li vypočítat, kolik ampérů stroj potřebuje, vydělte výkon skupiny spotřebitelů hodnotami sítě (220 nebo 380) a vynásobte výsledek účiníkem. Pro domácí síť 220 je toto číslo 0.95. Stroje s jmenovitým proudem 10A se zpravidla používají pro spínače a pro zásuvky – s jmenovitým proudem 16A.

Jak správně vypočítat otvírací stroj

Pro výběr vstupního jističe vypočítáme zatěžovací proud:

 • Síťové napětí;
 • Pp-Design power;
 • Cosф-(Cosine phi) Účiník;
 • Pro ochranu před falešným spuštěním zvolte jmenovitý proud tepelné spouště vstupního jističe o 10 % vyšší:
 • It.r.=Iр×1,1.

Jak zvolit výkon úvodního stroje

Pro výběr jističe na základě výkonu zátěže je nutné vypočítat zatěžovací proud a zvolit jmenovitý výkon jističe větší nebo rovný získané hodnotě. Hodnota proudu, vyjádřená v ampérech v jednofázové síti 220 V, obvykle 5krát převyšuje hodnotu výkonu zátěže vyjádřenou v kilowattech, tzn.

Kolik kilowattů lze připojit k 16ampérovému jističi?

Například 16ampérový stroj se používá, pokud je plocha průřezu měděného vodiče 1,5 metru čtverečních. mm. V domácí síti 220 voltů může takový automat odolat zatížení 3,5 kW. Zatížení stroje v třífázových sítích 380 voltů může být 18,2 kW.

Kolik kilowattů zvládne 32ampérový jistič?

Výběr strojů pro napájení a připojení

Jaký je rozdíl mezi jednofázovým strojem a třífázovým?

Stroje jsou určeny k ochraně různých elektrických sítí před přetížením vypnutím celé sítě nebo její části. Existují jak jednofázové, které odpojí pouze jeden vodič, tak třífázové, které odpojí vše najednou, současně.

Jaký kabel je potřeba pro 15 kW 380 voltů

Při použití otevřeného způsobu instalace elektrické sítě o napětí 380 V a výkonu 15 kW je rozumné použít měděný vodič o průřezu alespoň 4 metry čtvereční. mm. Důležité je, aby vydržel proud 41 A. Pokud se bavíme o hliníkovém kabelu, pak snese proud 60 A o průřezu 10 metrů čtverečních.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho vydrží girlanda na baterie?

Kolik kilowattů zvládne 25ampérový stroj?

Je možné nainstalovat stroj s vyšším výkonem?

Pokud váš 16-20 A jistič často vypíná a vypíná váš byt, nevěřte těm, kteří říkají, že stačí nainstalovat jistič s vyšším jmenovitým výkonem. Nový stroj přestane reagovat na přetížení, ale začnou svítit zásuvky.

Které stroje jsou lepší B nebo C

Hlavním rozdílem je citlivost uvolnění. Jistič typu „B“ bude fungovat, když je zátěž překročena 3-5krát, a jistič kategorie „C“ bude fungovat, když je zátěž překročena 5-10krát. Oba typy zařízení se používají k ochraně domácí sítě 220V.

Kolik kilowattů ve třech fázích

V tomto případě je mezi každou fází a nulou napětí 220 V a mezi fázemi prochází 380 V. V třífázové síti je nutné rozložit zátěž proporcionálně, čímž se eliminuje fázové nesymetrie. Pokud je například příkon 15 kW, pak každá fáze bude mít 5 kW, resp.

Je možné použít 3-fázový stroj v jednofázové síti?

Pro připojení jednofázové zátěže můžete použít jednu z fází třífázového jističe. V tomto případě bude stroj chránit vaši zátěž proudem 6A. Konstrukčně se třífázové jističe skládají ze tří jednofázových úseků se shodnými parametry jištění, tzn.

Jaký stroj na kW 3 fáze

15 kW 3 fáze je 25A automat

Výchozí údaje jsou následující: zátěž P=15 kW, napětí sítě U=380V (třífázové zapojení).

Který stroj nainstalovat na třífázovou zásuvku

Budete potřebovat třípólový jistič 32 nebo 20 A v závislosti na výkonu varné desky nebo trouby a čtyřpólový proudový chránič (pro třífázovou síť). Vybírají se stejně, s převýšením o jeden krok od jmenovité hodnoty stroje. Pokud jste zvolili třípólový jistič 20A, pak musíte vzít RCD 25A/30mA.

Jak vypočítat, který stroj je potřeba

Chcete-li vypočítat, kolik ampérů stroj potřebuje, vydělte výkon skupiny spotřebitelů hodnotami sítě (220 nebo 380) a vynásobte výsledek účiníkem. Pro domácí síť 220 je toto číslo 0.95. Stroje s jmenovitým proudem 10A se zpravidla používají pro spínače a pro zásuvky – s jmenovitým proudem 16A.

Jaký druh stroje na 5 kW 3 fáze

V reakci na: Pokud jsou 3 fáze, tak 5.5 kW jsou v nejlepším případě 3 10A jističe. Nejvíce depresivní možnost, není vždy možné zapnout žehličku.

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit podlahu pro instalaci koberce?

Elektřina hraje v našich životech obrovskou roli. Vytápění, osvětlení, teplá voda, domácí spotřebiče – to vše běží na elektřinu. Zároveň je nutné pochopit, jaký stroj nainstalovat na vstup 380 V pro bezpečnost a efektivní využití elektrické energie.

Nejprve je třeba si uvědomit, že 15 kW stroj ve 3 fázích akceptuje napětí 380 V. Proto 15 kW stroj vyžaduje vstupní stroj 25 A. Jak však správně vypočítat vstupní stroj pro konkrétní situaci?

Pro tři fáze se používá vzorec: I = P/(U × cosφ × √3), kde I je proud, P je výkon, U je napětí, cosφ je účiník, √3 ≈ 1,73. Pro domácí síť se konvenčně předpokládá účiník 1. Pokud například potřebujete chránit třífázový elektrický sporák s maximálním výkonem 4 kW před zkratem, musíte vypočítat proud: I = 4000/(380 × 1 × 1,73) ≈ 8,5 A. U vchodu do bytu tak můžete instalovat vstupní stroj s výkonem maximálně 50 A s měděným kabelem o průřezu 10 mm2.

Pokud je v bytě elektrický sporák, pak při průřezu vstupního kabelu 4 mm2 nesmí jmenovitý proud vstupního jističe překročit 20 A. Jmenovitý výkon jističe pro připojení třífázového elektromotoru s el. výkon 4 kW musí být provozní proud plus 25 %, tzn. 16 A.

Při dodávaném výkonu 15 kW by měl být maximální zatěžovací proud elektroměru v rozmezí 50-60 A, což odpovídá jmenovité hodnotě vstupního jističe maximálně 40 A.

Pro výpočet výkonu při 380 V můžete použít vzorec: P = I * U nebo P = √3 * I * U, pokud se výpočty provádějí v 3fázové síti 380 V. Například 5 A * 0,66 kW = 3,28 kW.

Chcete-li určit, který stroj nainstalovat, je nutné vydělit výkon skupiny spotřebitelů hodnotami sítě (220 nebo 380) a vynásobit výsledek účiníkem. Pro domácí síť 220 V je toto číslo 0,95. Pro vypínače se obvykle používají jističe jmenovité hodnoty 10 A a pro zásuvky jmenovité hodnoty 16 A.

Nakonec, abyste vybrali vstupní jistič, musíte vypočítat zatěžovací proud s přihlédnutím k síťovému napětí, návrhovému výkonu, účiníku a ochraně proti nesprávnému provozu. Jmenovitý proud tepelné spouště vstupního jističe by měl být zvolen o 10 % větší než provozní proud. Je důležité mít na paměti, že výběr správného stroje pomůže zachovat elektrická zařízení a chránit před možnými nehodami.

ČTĚTE VÍCE
Jakou mezeru mám udělat při montáži plastových oken?

výběr jističů

Námi prováděné elektroinstalační práce jsou vždy kvalitní a cenově dostupné.
Pomůžeme při výpočtu výkonu automatů (jističů) a při jejich instalaci.
Jak vybrat stroj?

Co je třeba zvážit?

 • za prvé, kdy výběr stroje jeho výkon,

je stanoven celkový výkon zátěží trvale připojených k automaticky chráněnému vedení/síti. Výsledný celkový výkon je navýšen o koeficient spotřeby, který určuje možné dočasné překročení příkonu z důvodu připojení dalších, zpočátku nezapočtených elektrospotřebičů.

 • druhý typ připojení

Příklad, jak můžete vypočítat zatížení v kuchyni

 • rychlovarná konvice (1,5 kW),
 • mikrovlny (1kW),
 • lednice (500W),
 • digestoře (100 watt).

Celkový příkon bude 3,1 kW. K ochraně takového obvodu můžete použít jistič 16A o jmenovitém výkonu 3,5 kW. Nyní si představte, že v kuchyni byl instalován kávovar (1,5 kW) a připojen na stejné elektrické rozvody.
Celkový výkon odebíraný z elektroinstalace při připojení všech specifikovaných elektrických spotřebičů bude v tomto případě 4,6 kW, což je více než výkon 16ampérového automatického spínače, který se po zapnutí všech spotřebičů jednoduše vypne kvůli přebytečný výkon a ponechat všechny spotřebiče bez proudu, včetně chladničky.

Výběr strojů pro napájení a připojení

Typ připojení Jednofázový Jednofázový úvodní Třímístný treug-ohm Třífázový hvězda
Polarita stroje Jednopólový jistič Bipolární stroj Třípólový stroj Čtyřruký kulomet
Napájecí napětí 220 voltů 220 voltů 380 voltů 220 voltů
V V V V
Automatická 1A 0.2 kW 0.2 kW 1.1 kW 0.7 kW
Automatická 2A 0.4 kW 0.4 kW 2.3 kW 1.3 kW
Automatická 3A 0.7 kW 0.7 kW 3.4 kW 2.0 kW
Automatická 6A 1.3 kW 1.3 kW 6.8 kW 4.0 kW
Automatická 10A 2.2 kW 2.2 kW 11.4 kW 6.6 kW
Automatická 16A 3.5 kW 3.5 kW 18.2 kW 10.6 kW
Automatická 20A 4.4 kW 4.4 kW 22.8 kW 13.2 kW
Automatická 25A 5.5 kW 5.5 kW 28.5 kW 16.5 kW
Automatická 32A 7.0 kW 7.0 kW 36.5 kW 21.1 kW
Automatická 40A 8.8 kW 8.8 kW 45.6 kW 26.4 kW
Automatická 50A 11 kW 11 kW 57 kW 33 kW
Automatická 63A 13.9 kW 13.9 kW 71.8 kW 41.6 kW

Je lepší obrátit se na odborníky, než udělat chybu

elektrikářské služby v ČerkassyNa všechny typy služeb poskytujeme záruku.

Zavolejte elektrikáře ve městě Cherkassy, ​​všechny typy elektroinstalace.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně vymačkat šťávu z pomeranče?

tel. (067) 473-66-78

tel. (093) 251-57-61

tel. (0472) 50-19-75

Staňte se naším klientem a přesvědčíte se o kvalitě našich služeb.