Otázka, jaká vzdálenost od silnice k plotu, je relevantní pro každého majitele soukromého domu. Dnes existuje poměrně mnoho různých norem, které upravují otázku vzdálenosti mezi plotem a silnicí a také mezi různými konstrukcemi na místě.

dálková plotová cesta

Schéma vzdálenosti od plotu k silnici

Obsah

 1. Kde jsou napsaná pravidla?
 2. Jaká by měla být vzdálenost
 3. Co je považováno za porušení a co se za něj stane?
 4. Není legální
 5. Právní

Kde jsou napsaná pravidla?

Otázka, jaká by měla být vzdálenost od plotu k silnici, je kontroverzní a mezi mnoha vyvolává nedorozumění. Abyste se vyhnuli kontroverzním situacím, které mohou nastat v případě porušení požadavků, měli byste si prostudovat řadu pravidel a předpisů pro instalaci plotů, které jsou uvedeny v následujících dokumentech:

 1. Zemský zákoník.
 2. Stříhat.
 3. Normy pro zápis pozemku do orgánů samosprávy v obci nebo městě.
 4. Požadavky předložené SNT (garden independent partnership).
 5. V legislativních aktech o stavebních normách.

Po seznámení se s výše uvedenými normami můžete plot nainstalovat ve správné vzdálenosti od plotu k vozovce. V tomto případě, i když sousedé nejsou spokojeni s umístěním plotu, nebudou moci uplatnit nároky, protože plot je instalován v souladu s požadavky SNiP v předepsané vzdálenosti od místa k pozemku. silnice.

vzdálenost k silnici

Vzdálenost od plotu a domu k silnici

Legislativní akty a požadavky stanoví, že vzdálenost od dálnice od obytného domu musí být nejméně pět metrů. Pokud jde o trvalý plot, zde již musíte vzít v úvahu skutečnost, v jaké vzdálenosti by měl být dům umístěn od silnice.

Jaká by měla být vzdálenost

stavební vzdálenost pozemku

Překvapivě SNiP nepředepisuje jasná čísla, jaká by měla být vzdálenost od plotu k dálnici. Důvodem je skutečnost, že pozemková správa, která rozděluje pozemky na pozemky, musí samostatně vyznačit hranice pozemku zahrady, který může vlastník podle svého uvážení v souladu s požadavky zákona použít.

Proto při instalaci plotu na území pozemku, ať už je to dacha nebo dům ve vesnici, kde osoba trvale žije, musíte pečlivě prostudovat katastrální pas pozemku, který uvádí, který pozemek patří k pozemku. vlastník pozemku.

Hlavní věc je, že strana plotu směřující k vozovce nevyčnívá ani o jeden centimetr za hranice uvedené v dokumentech. Splněním těchto požadavků nebude moci žádný ze sousedů uplatňovat nároky.

ČTĚTE VÍCE
Jaký druh drátu je potřeba pro elektrostatický kuřák?

Co je považováno za porušení a co se za něj stane?

Obecně platí, že pokud to vyžaduje krajinný design nebo jednoduše na žádost majitele, můžete umístit plot do prostoru pozemku, který nepatří obyvateli území. Ploty se instalují dvěma způsoby:

Specifika a právní správnost instalace plotu se v těchto dvou případech přirozeně liší.

Není legální

Pokud si člověk prostě, protože chtěl, postavil plot mimo svůj pozemek, mohou sousedé napsat stížnost. A přijetí takových žádostí s sebou nese správní odpovědnost ve formě pokuty stanovené předpisy. Po zaplacení pokuty existuje možnost, že pověření zástupci samospráv vznesou požadavky na demolici plotu.

vzdálenost k silnici

Schéma vzdálenosti k silnici od plotu

Právní

Je možné rozšířit hranice osobního území, na kterém bude oficiálně instalován železný plot, dřevěný nebo jiný plot. Můžete to udělat takto:

 1. Shromážděte všechny dokumenty k pozemku.
 2. Obraťte se na vedení města nebo obce.
 3. Napište prohlášení, že je potřeba rozšířit hranice území.

Po podání přihlášky bude záležitost projednána v předem dohodnuté lhůtě. Odpověď může být kladná nebo záporná. Pokud rozšíření hranic neomezí přístup k obecným komunikacím a také pokud přesunutí plotu do určité vzdálenosti od silnice nenaruší plynulost silničního provozu, mohou místní úřady dát povolení k instalaci betonu. plot.

vzdálenost k silnici

Rozložení pozemku se vzdálenostmi od silnice

Pokud posun hranic způsobí nepohodlí při cestování dopravou nebo způsobí nepříjemnosti sousedům, bude přijato zamítnutí. Samozřejmě, pokud obdržíte kladnou odpověď, budete muset zaplatit za další území. Je lepší dělat vše tak, jak je předepsáno zákonem. Pak nebudou moci uplatnit nároky ani sousedé, ani místní samosprávy.