Současně s výstavbou stěn je lze obkládat i keramickými lícovými cihlami, vybranými standardními cihlami, silikátovými cihlami, betonovými lícovými cihlami a dalšími kusovými výrobky. Při obkladu vápenopískovou cihlou jsou základ, pásy, parapety a římsa z keramické cihly. Pro vnější vrstvu lze použít i beton a keramzitbetonové tvárnice s omítkou.

Obsah

 1. Zdivo s lícovou cihlou.
 2. Zdivo z lehkých betonových kamenů s cihlovou vyzdívkou.
 3. Druhy lícových cihel a jejich účel
 4. Typy zdiva z lícových cihel

Zdivo s lícovou cihlou.

Stěny jsou při současné výstavbě na stejnou maltu obloženy lícovými cihlami. K opláštění se zpravidla používá jednoduchá nebo ztluštěná jedenapůlkabelová lícová cihla, kladená do vnější versty současně s pokládkou běžných obyčejných cihel pomocí víceřadého ligačního systému (obr. 1).

Obklad jednou cihlou lze provést i při provádění hlavního zdiva z tloušťky jedenapůlcihel (keramický kámen – 250 x 120 x 88 mm) nebo modulární plné cihly 288 x 138 x 138 mm) (obr. 2).

Poté se v úrovni lícových zámkových cihel vyrovná zdivo obyčejnou nelívovou cihlou, pokládanou rovněž zámkovými cihlami. Poté se vnitřní část zdi vyskládá ze 3 řad kamenů pomocí řetízkového ligačního systému. Obklad je provazován 4 řadami zámkovými cihlami sevřenými ve vnitřní části stěny.

Uvažujme rozmístění cihel při pokládce pravého úhlu s použitím jedné cihly jako obkladu a silné jedenapůl cihly v hlavním zdivu (obr. 3). Nejprve položí obkladovou verstu, jejíž 1. řadu tvoří celé cihly kladené na tupo a další 4 – 3 řady lžic. Aby se zajistilo podvázání svislých švů obkladové vrstvy v rozích zdiva, tři čtvrtiny jsou položeny v sousedních řadách na tupo.

Obložení zesílenými cihlami (keramický kámen) se provádí konvenční metodou zdění. Nejprve se z cihly a 3 řad táců vyskládá obkladová vesta a vnitřní část stěny (do výšky řad žlabů obkladu) se postaví z obyčejné jednoduché cihly. Obkladová vesta se pokládá pomocí víceřadého obvazového systému. V rozích stěn v každé řadě na tupo jsou lžičkou umístěny 2 tříčtvrteční kusy. Vycpávky ze zesílených cihel spojují obklad se zbytkem stěny. Zdění vnitřní části stěny a obkladu se provádí pomocí řetízkového ligačního systému.

Zdivo z lehkých betonových kamenů s cihlovou vyzdívkou.

Zdivo ze 2 druhů kamenných materiálů se nazývá smíšené nebo kombinované. Kombinované zdivo se zpravidla skládá z kusových konstrukčních a tepelně účinných materiálů, přičemž vnější část je z lícových cihel nebo jiných ochranných a dekorativních materiálů, výrobků a fasádních systémů a vnitřní část je tvořena tepelně účinnými stavebními výrobky, například pěnobeton, plynosilikátové nebo expandované betonové bloky. Protože tepelně izolační materiál je umístěn mezi vnitřní a vnější částí stěny, takové konstrukce se obvykle nazývají třívrstvé.

ČTĚTE VÍCE
Musím vařenou řepu zalít studenou vodou?

Třívrstvé stěny se nejčastěji staví ve 2 etapách: nejprve se položí nosná vnitřní stěna s ponechanými kotvami pro spojení všech vrstev, poté se současně instaluje tepelná izolace a pokládá se fasádní vrstva z kabřince nebo lícových cihel.

Stavba z lehkých betonových tvárnic je v principu podobná stavbě z cihel. Řady stěnových bloků jsou svázány stejným způsobem jako řady cihel. V tomto případě vzor švů nehraje žádnou roli; používá se zde pouze jeden typ obvazu – lžičkový, kdy každý horní blok překrývá spodní o polovinu délky. Bloky lze snadno řezat ručně pomocí pily na železo nebo elektrické pásové pily.

Připomeňme, že zdivo stěn z lehkých betonových bloků by mělo být provedeno na soklu z materiálů odolných proti vlhkosti na hydroizolaci ze střešní lepenky s přesahem panelů nejméně 100 mm nebo hydroizolaci, hydrostekloizol, bicro- elastom atd. Výška soklu obvodových stěn by měla být minimálně 400 mm od slepých míst.

Zdivo se pokládá od rohů objektu, ustupuje od lícových řad o velikost vzduchové mezery pro vyplnění účinnou izolací. Pokládka tvárnic z lehkého betonu musí být provedena pomocí lepidla, což vede k výraznému snížení pojivového materiálu. Takové zdivo vypadá esteticky, nevyžaduje pracné dokončovací práce a zvyšuje tepelný odpor obvodových konstrukcí. V praxi se však často používá „levná“ pěna nebo pórobeton, jejichž rozměry mají výrazné odchylky od normy, a bloky se pokládají pomocí malty, což snižuje všechny tepelné výhody tohoto materiálu na nic. V případě pokládky na maltu se doporučuje použít cementovo-vápennou maltu třídy 25 nebo vyšší (objemové složení: cement M400-500, vápno, písek – 1: 0,9: 8).

Minimální šířka pilířů v nosných stěnách je stanovena výpočtem, nejméně však 1 030 mm. Pro zakrytí okenních a dveřních otvorů se používají železobetonové překlady s přesahem přes příčky z tvárnic minimálně 250 mm. V tomto případě se pod podpěry překladu položí armovací síť s buňkami 70 x 70 mm z prutů o průměru 4 mm.

Izolace se na hotovou nosnou stěnu z lehkých betonových tvárnic připevňuje drátěnými kotvami, předem zapuštěnými do zdiva (úlohu příchytek plní speciální podložky s antikorozním nátěrem), nebo speciálními kotoučovými hmoždinkami u sazba minimálně 5 kusů. za 1 m2. Aby byla vláknitá izolace chráněna před profouknutím, jsou na straně vzduchové mezery pokryty větruodolným skleněným vláknem nebo jiným vhodným materiálem (např. membránou typu „Tuuek“). Je třeba vzít v úvahu, že mezi izolací a obkladovou vrstvou musí být ponechána dodatečná ventilační mezera o šířce 20-40 mm.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když v expanzní nádrži není voda?

Vnější stěna, která chrání izolaci před nepříznivými vnějšími vlivy a tvoří fasádu objektu, je postavena z lícových cihel (nebo tvárnic z lehkého betonu s omítkovou vrstvou). Jeho tloušťka je 1/2 cihly.

Pro zajištění odvětrávání stěn jsou ve spodní řadě zdiva instalovány speciální průduchy – mezery mezi konci některých cihel o šířce 10-12 mm v poměru 75 cm na každých 20 m2 povrchu stěny (obr. 4). Zpravidla by každá dokončená stěna měla mít nakonec 4 otvory v první řadě zdiva a 4 otvory v horní, okapové části domu. Vzdálenost mezi otvory by neměla přesáhnout 4 m.

Pro spodní průduchy můžete použít štěrbinovou cihlu umístěnou na jejím okraji, aby venkovní vzduch skrz otvory v cihle mohl pronikat do vzduchové mezery ve zdi. Větrací otvory lze provést i částečným vyplněním svislých spár mezi cihlami nebo bloky spodní vrstvy zdiva cementovou maltou. Omezující dřevěný pás umístěný uprostřed svislého švu umožní jeho spodní část ponechat nevyplněnou maltou.

Vnitřní a vnější vrstva uzavírací třívrstvé konstrukce musí být vzájemně spojeny pružnými spoji (obr. 5). Z hlediska topenářství se jedná o tepelné mosty a mohou výrazně snížit tepelný odpor celé obestavné konstrukce. Největší snížení tepelného odporu přitom přináší použití tuhých cihelných spojů, proto se instalují méně často. Použití nerezových spojů výrazně snižuje tepelné ztráty.

V tomto případě jsou stěny navzájem spojeny vloženými prvky vyrobenými ve formě konzoly z výztuže o průměru 4-6 mm. Konce každé konzoly, ohnuté v různých rovinách, jsou umístěny ve vrstvách malty spojených stěn – v každé řadě kamene (přes 3 řady cihel na výšku) ve vzdálenosti nejvýše 750 mm. Kotvy se upevňují do vodorovných nebo svislých spár zdiva s hloubkou zapuštění kotvy do stěny minimálně 120 mm. Můžete také použít kotvy ve tvaru T vyrobené z pásku z nerezové oceli o tloušťce 4 mm. Nejméně preferované jsou svařované sítě z výztuže o průměru 4-6 mm a s buňkami 50 x 50 mm, které jsou ve stavebnictví velmi běžné. Výztužná síť se instaluje přes 6 řad lícových cihel.

Za optimální lze považovat použití pružné výztuže ze skelných vláken nebo čedičového plastu, která má velmi nízkou tepelnou vodivost: v tomto případě tepelné ztráty zpravidla nepřesahují 2%. Takové vazby jsou položeny ve zdivu do hloubky 60-80 mm ve vzdálenosti 600 mm od sebe podél výšky stěny a 500-1000 mm podél stěny (2-5 kusů na 1 m2).

ČTĚTE VÍCE
Co je součástí budicí soustavy synchronních motorů?

Příklad pokládky lícových cihel

Jakákoli konstrukce lícových cihel je nutná pouze pro dokončení vnějších stěn budovy, jejíž stavba se provádí pomocí běžných plných cihel. Obklad se od něj liší tím, že má pravidelný geometrický tvar s hladkými hranami a příjemnou barvou, rovnoměrně rozloženou po celé ploše kamene.

Pokládka lícových cihel

Pokládání lícových cihel vám umožní udělat fasádu domu reprezentativní.

Druhy lícových cihel a jejich účel

Pro opláštění domů se používá speciální druh cihel: fasádní cihly. Má svůj vlastní poddruh:

 • silikát;
 • keramický;
 • hyperpressed;
 • klinker.

Způsoby kladení lícových cihel.

Stavební kameny každého z těchto typů mají speciální výkonnostní charakteristiky, protože mají různé výrobní technologie a složení. Určují účel každého druhu kamene. Žádná z těchto dokončovacích cihel nemusí mít obvyklý tvar kvádru, ale tvar. Takové výrobky se nazývají tvarované. Používají se k oživení nejzajímavějších designových nápadů.

Tvarované cihly mohou mít následující tvary:

 • lichoběžníkový (se dvěma zkosenými žebry);
 • štípané (s jednou z hran oříznutou jako umělý nebo přírodní kámen);
 • zkroucený;
 • klínovitý;
 • kudrnatý.

Každý z těchto typů stavebních kamenů může mít jinou povrchovou strukturu. Výrobci dosahují velkolepého vzhledu svých produktů pomocí dvou technologií:

Kromě toho mohou mít dokončovací cihly hladký nebo strukturovaný povrch. Glazované kameny mají efektní lesklou vrstvu, která se nanáší buď na surovinu, nebo na hotový výrobek. Glazovaný povlak může mít různé barvy a odstíny. Takové cihly se často používají tam, kde je třeba uplatnit efekt umělého stárnutí předmětu.

Schéma pokládky lícových cihel.

Cihly Angobe mají hladký matný povrch. Jsou ideální pro dokončení fasád obytných a veřejných budov libovolného počtu podlaží. Engobování zahrnuje nanesení další dokončovací vrstvy hlíny na surovinu. Díky tomu je tepelná vodivost takových kamenů nižší než u jiných typů cihel. Tato vlastnost se aktivně využívá k dodatečné izolaci budov.

Bělošedá vápenopísková cihla nemá tak vysoké estetické vlastnosti, ale často se používá jako dokončovací materiál pro fasády různých budov. Silikátové kameny se vyrábějí lisováním. Složení kamenů zahrnuje vápno, jíl, křemičitý písek a vodu. Vápno dodává produktu jeho barvu.

Keramická lícová cihla je lídrem ve výkonu a estetických vlastnostech. Tento stavební materiál se vyrábí z vysoce kvalitní hlíny vypalováním. Do kompozice se přidávají různé pigmenty, které určují barvu hotového výrobku.

ČTĚTE VÍCE
Kde vznikají vířivé proudy a za jakých podmínek?

Typy zdiva z lícových cihel

Dokončovací fasádní práce lze provádět současně s výstavbou stěn nebo po dokončení jejich výstavby. Každá z těchto metod zahrnuje přivázání obkladu k nosné stěně budovy. Provádí se pomocí kovových jazýčků ve švech. K upevnění dokončovacích cihel na stěny budovy se často používá ocelový vázací drát. K provedení práce, kterou potřebujete:

 • bublinová stavební úroveň alespoň 80 cm dlouhá;
 • hladítko nebo hladítko;
 • kladivo nebo palička;
 • kovová tyč se čtvercovým průřezem 1×1 cm, která je nutná k vytvoření rovnoměrného zdiva stejné tloušťky;
 • kulatou kovovou tyč o průřezu 1×1 cm, která bude potřeba ke spárování.

Z lícových cihel můžete vytvořit skutečná mistrovská díla. Existuje mnoho druhů zdiva z tohoto materiálu, které dodávají budově stylový a reprezentativní vzhled. Typy fasádního zdiva:

Opláštění budovy provádějí nejzkušenější stavitelé, kteří jsou obeznámeni se všemi nuancemi dokončovacích prací, jejichž počátkem je kontrola rovnoměrnosti a vodorovnosti speciálního výstupku na základu budovy, poskytnutého během její výstavby speciálně pro konstrukce fasády.

V případě potřeby se tento výstupek vyrovná pomocí cementově-pískové malty.

Technologie zdění pomocí lícových cihel

 1. Míchací malta pro zdění. Pro fasádní práce se používá portlandský cement třídy ne nižší než M500. Písek se musí vytěžit z lomu a kvalitně prosít přes síto s buňkami ne většími než 2×2 mm. Pro zajištění plasticity a mrazuvzdornosti se do zdicí malty přidávají speciální přísady. Poměr písku a cementu je 4:1. Přidejte tolik vody, aby vznikla krémová hmota.
 2. Nádoba s vodou je umístěna v bezprostřední blízkosti pracoviště. Cihly v něm budou nasáklé. To je nutné, aby kameny nenasály vlhkost ze zdící malty, a tím nevyvolaly její předčasné vysychání a následné praskání.
 3. Rozložte spodních 4-6 řad v rozích budovy.
 4. Pro zajištění stejné tloušťky švů použijte kovovou tyč: položte ji na spodní cihlu a naneste maltu. K vyrovnání vrstvy použijte hladítko nebo hladítko. Navrch položte další cihlu a zatlučte ji paličkou, dokud se spodní hrana kamene nedostane do kontaktu s tyčí.
 5. Mezi rohy se vtáhne provázek, aby se určila úroveň každé řady cihel při pokládání stěn. Dokončovací práce pokračují podle podobného algoritmu.
ČTĚTE VÍCE
Jak odbarvit bílé tričko pod paží?

Vázání obkladu na nosnou stěnu se provádí každé 4 řady takto: do stěny se vyvrtají otvory, do kterých se zatloukají hmoždinky. K těmto upevňovacím prvkům je přivázán pletací drát, jehož výstup je položen na cihly dokončovací řady. Při dodržení této technologie bude fasáda odolná a vzhledově bezvadná.