Sebezáchrana je prostředek osobní ochrany dýchacích cest a zraku, vyrobený ve formě ochranné kukla (s průhledem) z tepelně odolného materiálu. Sebezáchranné přístroje slouží k evakuaci osob z různých typů objektů v případě požárů a jiných mimořádných událostí či mimořádných událostí. Sebezáchranné přístroje jsou určeny k nouzové ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření, chemikáliemi a jinými toxickými látkami. Tyto ochranné kukly jsou vyrobeny ze speciální tkaniny odrážející teplo, která vám umožní pobyt v oblasti s vysokými teplotami a také vás ochrání před krátkodobým kontaktem s otevřeným plamenem.

Na základě principu fungování se sebezáchranné přístroje dělí na filtrační a izolační. Princip fungování filtračních sebezáchranářů je založen na filtraci otráveného vzduchu, zatímco izolační jsou založeny na úplné izolaci dýchacího systému od okolní atmosféry.

Obsah

 1. Použití sebezáchranářů
 2. Filtrování sebezáchranářů
 3. Izolace sebezáchranářů
 4. Sebezáchranná akce
 5. Rozdíl mezi sebezáchranou a plynovou maskou
 6. Oblíbené modely sebezáchranářů
 7. Šance sebezáchrany
 8. Jaké typy plynových masek existují?
 9. Podle principu činnosti jsou plynové masky, stejně jako sebezáchranné, rozděleny do dvou skupin:
 10. FILTRAČNÍ PLYNOVÉ MASKY
 11. Obchodní síť Store 01 představuje následující vzorky filtračních plynových masek:
 12. V Retail Network Store 01 můžete zakoupit:
 13. No přátelé, pojďme si to shrnout!

Použití sebezáchranářů

Sebezáchranné přístroje se používají při evakuaci osob z kancelářských budov, obchodních center, jakýchkoli administrativních, průmyslových a domácích prostor, vícepodlažních obytných budov apod. v případě požáru nebo jakékoli havárie s únikem chemicky nebezpečných látek, jakož i jako při evakuaci z dolů v případě přerušení nebo přerušení dodávky vzduchu atp. Sebezáchranáři mají omezenou dobu působení, proto se v nich dlouhodobá práce nevykonává. Při výběru sebezáchranného prostředku byste se proto měli vždy ujistit, že předpokládaná doba jeho použití bude delší než výrobcem deklarovaná doba ochranného působení.

Sebezáchranáře může využívat jak běžná populace k evakuaci z nebezpečné oblasti, tak záchranné týmy, které jsou odpovědné za samotný proces záchrany. Pro vlastní evakuaci a ochranu obyvatelstva jsou určeny univerzální sebezáchranné a pro záchranáře účelové sebezáchranné. U zařízení pro všeobecné použití je doba ochranného působení obvykle kratší než u specializovaných zařízení. Je to dáno i tím, že ochranný účinek silně závisí na intenzitě používání sebezáchrany – v pohotovostním režimu trvá ochrana déle než při aktivní práci.

Filtrování sebezáchranářů

Filtrační sebezáchrana obsahuje kombinovaný filtr, který čistí vzduch vstupující do dýchacího systému. Vydýchaný vzduch uniká do okolí. Samozáchranné filtry jsou vhodné pro použití pouze v případě, že je v atmosféře alespoň 17 % volného kyslíku. Je také nutné dbát na uvedenou dobu působení sebezáchranáře – měla by být delší než doba na evakuaci. Stojí za to připomenout, že sebezáchranné prostředky nelze použít, pokud složení toxických látek není známo.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi lepidlem na vytápěné podlahy?

Izolace sebezáchranářů

Samozáchranné přístroje izolačního typu neumožňují kontakt s vnějším znečištěným ovzduším, zcela izolují dýchací a zrakové orgány od vnějšího prostředí. Taková zařízení obsahují válec se stlačeným vzduchem.

Izolační sebezáchranné přístroje se používají pro jakoukoliv koncentraci toxických látek. Taková zařízení jsou také vhodná pro použití ve stísněných prostorách při požáru, při úplné absenci kyslíku, například pod vodou, nebo s neznámým složením škodlivých látek ve vzduchu.

Sebezáchranná akce

Působení sebezáchranáře závisí jak na aktivitě člověka v něm, tak na koncentraci škodlivých látek v ovzduší. Pokud tedy osoba používá sebezáchranný přístroj v klidu (při čekání na pomoc), bude doba provozu zařízení mnohem delší, než když se používá během aktivních akcí. Také doba ochrany sebezáchranářů se zkracuje při zvýšené koncentraci škodlivých nečistot v ovzduší a naopak – provoz zařízení se prodlouží při nízkém znečištění atmosféry. V případě nadměrné kontaminace čistého vzduchu škodlivými nečistotami jsou některé modely sebezáchranářů vyloučeny z používání.

Rozdíl mezi sebezáchranou a plynovou maskou

Filtrační sebezáchranný přístroj se výrazně liší od filtrační plynové masky nejen svým ochranným účinkem, ale také provozními vlastnostmi. Ve srovnání s plynovými maskami dokáže filtrační sebezáchrana chránit před mnohem větším množstvím škodlivých látek, včetně oxidu uhelnatého a téměř všech nebezpečných chemikálií. Materiály sebezáchrany, na rozdíl od součástí plynové masky, nejsou hořlavé a snadno odolávají velmi vysokým teplotám a také se nezahřívají a nepoškozují pokožku. Sebezáchrana má univerzální velikost, vhodnou pro dospělé i děti, přičemž je potřeba vybrat velikost plynové masky.

Pokud mluvíme o spotřebitelských vlastnostech, stojí za zmínku, že na rozdíl od plynové masky, která se během skladování nebo používání může neopravitelně poškodit, samozáchranné přístroje nelze opravit a také nevyžadují další péči. Většina modelů sebezáchranářů je na jedno použití, což značně usnadňuje jejich výkon.

Podstatným rozdílem je ale samozřejmě načasování jejich použití. Zatímco plynové masky jsou vhodné pro dlouhodobou práci, sebezáchranné jsou pouze evakuačním prostředkem, jehož ochranný účinek trvá 20-40 minut.

Oblíbené modely sebezáchranářů

Šance sebezáchrany

Charakteristickými rysy modelů jsou dva boční filtry s možností jejich výměny, nejširší možný výhled, samonastavitelný systém hlavového mostu a velmi nízká hmotnost.

ČTĚTE VÍCE
Je možné udělat balkon v bytovém domě?

Samotný název „plynová maska“ zná snad téměř každý. – Dříve se ve školách v hodinách základního vojenského výcviku studenti seznamovali se stavbou plynových masek, na kurzech se je učí používat i sestry a patřičným výcvikem procházejí i chlapi při povinné vojenské službě. A i ti, kteří se s plynovými maskami nikdy osobně nesetkali, pravděpodobně viděli tento předmět na obrázcích na tematických stáncích věnovaných Civilní obraně.

K čemu je plynová maska ​​primárně určena?

Všechny plynové masky, bez ohledu na model, jsou určeny k ochraně dýchacích cest, pokožky obličeje a očí před vystavením agresivnímu prostředí, tj. radioaktivním toxickým látkám a nebezpečným chemickým látkám (HAS) a k čištění vdechovaného vzduchu od toxických plynů. a páry.

Pojďme nejprve zjistit, jak se plynové masky liší od jiných prostředků ochrany dýchacích cest, zejména od sebezáchranářů.

1. Plynová maska ​​je prostředek ochrany, který se pravidelně používá, když se člověk nachází v kontaminované oblasti. Sebezáchrana je určena zejména pro evakuaci osob z nebezpečného prostoru – například ze zakouřených místností při požáru.

2. Plynová maska ​​může být použita opakovaně, sebezáchrana je zařízení na jedno použití.

3. Ochranná doba působení plynové masky je delší než u sebezáchranné, závisí na vlastnostech filtru.

4. Filtrační sebezáchranný přístroj je ihned připraven k použití a plynová maska ​​se zpravidla skladuje v demontu.

5. Sebezáchrana má univerzální velikost, ale přední část plynové masky nebo helmy-masky má rozměry, které je nutné volit individuálně. Pouze správně vybraná plynová maska ​​může zaručit bezpečnost těch, kteří ji používají. Pokud totiž maska ​​nepřiléhá těsně k hlavě, proniknou pod ni toxické látky a plyny. Mimochodem, bujný knír, vousy nebo účes mohou způsobit neúplnou izolaci dýchacího systému od vystavení škodlivým látkám.

6. Součástí konstrukce sebezáchranářů je pestrobarevná kukla z ohnivzdorného materiálu.

Jaké typy plynových masek existují?

Podle rozsahu použití a účelu lze plynové masky rozdělit na:

· Civilní. Takové plynové masky mají univerzální filtr, který chrání před širokou škálou škodlivých látek v případě nehod a katastrof způsobených člověkem.

· Průmyslový. Jsou vytvořeny pro specifická průmyslová odvětví (kovoobrábění, chemický atd.) a mají zvýšenou ochranu proti některým toxickým nečistotám/výparům plynu ve vzduchu.

· Armáda. Jedná se o plynové masky se speciální specifickou aplikací.

ČTĚTE VÍCE
Jak funguje pec na odpadní olej?

VAROVÁNÍ! Plynová maska ​​vybavená filtrem STANDARD nechrání před oxidem uhelnatým.

K ochraně před toxickými zplodinami hoření při požáru je nutný speciální filtr s označením CO (oxid uhelnatý)!

Podle principu činnosti jsou plynové masky, stejně jako sebezáchranné, rozděleny do dvou skupin:

· Filtrování. Vdechovaný vzduch prochází filtrem, ve kterém se pomocí mechanické filtrace nebo chemické reakce čistí od škodlivých látek. Každý filtr má omezení týkající se typu škodlivých látek a doby použití a taková zařízení nelze použít, pokud atmosféra obsahuje méně než 17 % čistého kyslíku.

· Izolační. Namísto filtru obsahuje tento typ plynové masky regenerační patronu, ve které se vzduch vydechovaný člověkem zbavuje oxidu uhličitého a vody a obohacený kyslíkem se opět stává prodyšným. Tyto přístroje zcela izolují dýchací ústrojí od okolí a lze je používat bez ohledu na typ a koncentraci toxické látky nebo obsahu kyslíku ve vzduchu.

Některé modely izolačního typu jsou hadice. Vzduch je z válce přiváděn násilně hadicí, jejíž délka může dosáhnout 40 metrů.

VAROVÁNÍ! Každá plynová maska ​​musí mít certifikát shody v povinném certifikačním systému. Před nákupem zkontrolujte dostupnost.

FILTRAČNÍ PLYNOVÉ MASKY

Nejoblíbenější jsou filtrační plynové masky pro civilní použití. Skládají se z přední části, filtru pohlcujícího boxu (filtr), který se k přední části připevňuje pomocí závitu přímo (filtry třídy 1 a 2), nebo pomocí vlnité trubky (třída 3) a sáčku pro skladování a nesoucí. Typy obličejových masek a filtrů se liší v závislosti na konkrétní aplikaci. Každý filtr je vždy označen před jakými nebezpečnými látkami chrání.

Doba ochranného působení bude také určena v závislosti na vlastnostech filtračních prvků.

Obchodní síť Store 01 představuje následující vzorky filtračních plynových masek:

1. Filtrační plynová maska zařízení na ochranu plynu a kouře Chance.

Plynová maska ​​je určena především pro dobrovolné hasiče. Určeno pro individuální ochranu dýchacího ústrojí a zraku před toxickými zplodinami hoření při požáru a před nebezpečnými chemikáliemi při nehodách a katastrofách způsobených člověkem.

Plynová maska ​​obsahuje:
· Přední část – průmyslová panoramatická maska ​​(IPM)
· Kombinovaný filtr (FC) „Chance“ s ochranou proti čpavku a CO
Prostředek proti zamlžování skla
· Taška na přenášení a skladování plynové masky.

Teplotní rozsah použití: od -40°С do +60°С.
Doba ochranného působení pro zkoušené látky je uvedena v pasu filtru.
Skladovatelnost: 6 let.

ČTĚTE VÍCE
Proč se listy broskvoní zbarvují do oranžova?

2. Filtrační plynová maska “Breeze-3301” (PPF)

Navrženo k ochraně dýchacích orgánů, zraku a obličeje pracovníků v různých průmyslových odvětvích a zemědělství před účinky škodlivých plynů, výparů, prachu, kouře a mlhy přítomných ve vzduchu.

Plynová maska ​​obsahuje:
· Přední část – průmyslová panoramatická maska ​​(IPM) nebo maska ​​na přilbu (SHMP)
· Kombinovaný filtr
· Taška na přenášení a skladování plynové masky.

Teplotní rozsah použití: od -40°С do +40°С.
Doba ochranného působení pro testované látky je určena charakteristikami zvoleného filtru a je uvedena v pasu.
Skladovatelnost: 5 let.

3. Filtrační plynová maska «BREEZE-3306»

Může být použit jak civilním obyvatelstvem, tak průmyslovými podniky.
Lze použít v oblastech možného radioaktivního, chemického a bakteriologického zamoření, ke kterým dochází v mimořádných situacích způsobených tak nepříznivými faktory, jako jsou přírodní a člověkem způsobené havárie a katastrofy, ale i teroristické útoky, které vedou k úniku škodlivých látek do atmosféry .

Plynová maska ​​obsahuje:
· Přední část – maska ​​„BREEZ-4303 (IGP)“ kategorie 2
· Kombinovaný filtr
Prostředek proti zamlžování skla
· Přítlačné šňůry
· Taška pro uložení a přenášení plynové masky.
Teplotní rozsah použití: od -40°С do +40°С.
Doba ochranného působení pro testované látky je určena charakteristikami zvoleného filtru a je uvedena v pasu.
Skladovatelnost: 13 let.

IZOLAČNÍ PLYNOVÉ MASKY
Plynové masky izolačního typu jsou namísto filtračního boxu vybaveny hadicí, která se kombinuje s patronou pro regeneraci vzduchu nebo tlakovou lahví se stlačeným vzduchem/kyslíkem.

V Retail Network Store 01 můžete zakoupit:

1. Izolační plynová maska IP-4MK

Navrženo k ochraně dýchacího systému, zraku a pokožky obličeje člověka a zajišťuje normální dýchání bez ohledu na obsah kyslíku v atmosféře a koncentraci škodlivých látek. Provoz přístroje je založen na uzavřeném vzoru dýchání založeném na aktivaci chemicky vázaného kyslíku.

Plynová maska ​​obsahuje:
· Přední část MIA-1 s krytem
· Dýchací vak s přetlakovým ventilem
· Rám
· Taška pro uložení a přenášení plynové masky
· Fólie proti zamlžování
Membrána
· Izolované manžety
· Klíč
· Korek
· Regenerační patrona RP-7B.
Teplotní rozsah použití: od -40°С do +50°С.
Doba ochranného působení (při práci/v klidu): 40 minut/180 minut.
Doba použitelnosti:
· 5 let – bez regenerační patrony;
· 7 let – samostatně RP v továrním balení;
· 1 rok – fyzická osoba podnikatel ve smontovaném stavu s RP.

2. Hadicová plynová maska PS

Jedná se o typ izolační plynové masky, která chrání dýchací a zrakové orgány před škodlivými toxickými nečistotami v atmosféře dodáváním čistého vzduchu speciálními hadicemi. Takové plynové masky lze použít v malých uzavřených prostorách se znečištěním ovzduší vyšším než 83 %, v jejichž blízkosti musí být zdroj čistého vzduchu.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti byste měli zavěsit obrázek nad postel?

Plynová maska ​​obsahuje:
· Přední část – průmyslová panoramatická maska ​​(IPM) nebo maska ​​na přilbu (SHMP)
Spojovací vlnitá trubka
· Filtr pro čištění přiváděného vzduchu od velkých prachových částic
· Hadice (PVC nebo pryžová tkanina) – délka 10, 20 nebo 40 m
· Buben
· Vybavení (ramenní bezpečnostní pás s popruhy a záchranné lano)
· Plynové masky s 20 a 40 metrovými hadicemi jsou navíc vybaveny vzduchovým ventilátorem (ručním nebo elektrickým).

Teplotní rozsah použití: od -40°С do +40°С.
Doba ochranného působení: podle požadavků na ochranu práce by doba jednorázového pobytu pracovníka v hadicové plynové masce neměla překročit 30 minut s následným odpočinkem v délce minimálně 15 minut.
Doba použitelnosti: 3 roky.
______________________________

No přátelé, pojďme si to shrnout!

1. Při výběru plynové masky jasně definujte povahu zamýšlené situace, ve které vám může být užitečná – protože v závislosti na tom budete muset volit mezi různými typy, pokud jde o rozsah a princip fungování.

2. Plynové masky je nutné vybírat podle velikosti – a existují dokonce modely plynových masek určené pro děti.

3. Filtry pro filtraci plynových masek je třeba vybírat pečlivě, protože nejsou univerzální.

4. Plynové masky mají nepochybnou výhodu: na rozdíl od sebezáchranářů lze plynové masky používat opakovaně.

5. A určitě si předem nacvičte nasazení plynové masky, protože v kritické situaci se počítají vteřiny. Vzhledem k tomu, že filtr propouští omezené množství vzduchu, chvíli trvá, než si na plynovou masku zvyknete. Lidé s dýchacími problémy mohou zpočátku pociťovat mírnou dušnost.
__________________

Přátelé, dnes jsme vám řekli o plynových maskách, ale více informací o požárním bezpečnostním vybavení získáte, pokud se přihlásíte k odběru našeho kanálu https://www.youtube.com/@magazin_01.
Čekáme na vaše dotazy a určitě na každou z nich odpovíme!

Plynové masky a další protipožární vybavení můžete zakoupit jak na našich webových stránkách, tak na maloobchodních prodejnách naší distribuční sítě.
Rádi vám poradíme a pomůžeme vybrat variantu, která je pro vás ta pravá.
A pamatujte, jen doporučujeme – volba je vždy na vás.