Bez použití cementové směsi se neobejdou žádné sanační práce v domě nebo stavbě budovy. Bez tohoto materiálu není možné instalovat základy, nalévat podlahu nebo omítat stěny.

Jak dlouho trvá, než cement vytvrdne?

Cementová kompozice vyrobená v souladu s technologií a v souladu s požadovanými proporcemi začíná tvrdnout od prvních minut lití do formy nebo bednění. Svou sílu ale po určitou dobu plně zvyšuje. Během tohoto období není hmota schopna odolat výraznému zatížení. Nalitý potěr může prasknout a zbortit se.

Obvyklá doba vytvrzení je 4 týdny. Pevné základy pro vícepodlažní budovy a průmyslové stavby mají na zaschnutí 3 měsíce. Pro tenký potěr, například pro pokládku dlaždicové podlahy nebo betonové cesty, stačí 72 hodin.

Malta prochází dvěma fázemi:

 • Uchopení. Vydrží 1-2 až 24 hodin od okamžiku smíchání. Hmota zůstává pohyblivá a brání další práci.
 • Kalení. Podle SNiP k tomu dochází do 30 dnů od okamžiku naplnění. Tato norma předpokládá sušení, které umožňuje zahájení nové fáze výstavby nebo dokončení budovy. Tento proces zcela končí minimálně po 1 roce.

Různé značky netvrdnou ve stejných časových obdobích. Při teplotě +10 °C a dostatečné vlhkosti umožňuje cement M400 pokračovat v práci po 12-15 dnech a M500 – již po 9-10 dnech.

Doba tuhnutí betonu

Obsah

 1. Podmínky tuhnutí betonu
 2. Co určuje dobu schnutí cementu?
 3. Dvě hlavní fáze kalení
 4. Jak dlouho schne cement M 500?
 5. Jak ovlivnit dobu schnutí cementu M 500
 6. Jak dlouho trvá, než cement vyschne uvnitř a venku?
 7. Složení cementu a jeho hydratace

Podmínky tuhnutí betonu

Mezi faktory, které ovlivňují dobu schnutí, patří:

 • Teplota. Při +20+23 °C tento proces trvá 1-3 hodiny, při 0 °C až 20-24 hodin. Voda zmrzlá v chladu zcela zastaví tuhnutí.
 • Vlhkost vzduchu. Optimální hodnota je 65-70%. Hladina vlhkosti ve vzduchu se zvyšuje nástřikem povrchu, zakrytím mokrým hadříkem nebo fólií nebo pokrytím potěru vlhkými pilinami nebo slámou.
 • Značka cementu. Kompozice, které se liší hustotou a dalšími charakteristikami, vyžadují různé doby k získání pevnosti. M400 tuhne za 1,5-2 hodiny, M500 trvá 1 hodinu.
 • Soulad s technologií plnění. Je důležité připravit směs důkladným promícháním složek v souladu s požadovanými poměry a zhutněním lité vrstvy.
 • Péče o potěr během tuhnutí. Během tohoto období se nedoporučuje vystavovat se přímému slunečnímu záření a průvanu.

Zavedení různých přísad urychluje proces a zlepšuje kvalitativní vlastnosti struktury. Nejběžnější typ – portlandský cement – obsahuje minerální látky, jejichž zvýšení nebo snížení podílu ovlivňuje dobu tvrdnutí.

Tabulka vytvrzování

Způsoby ovlivnění vysychání cementu

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se set-top box nepřipojí k televizoru?

Náhlá změna počasí často neumožňuje dokončit betonáž včas a zajistit potřebné podmínky pro získání vysoce kvalitního nátěru. Pro takové situace existují následující metody:

 • Při poklesu okolní teploty pod přijatelné limity se připravené roztoky ohřívají různými způsoby: elektřinou, párou, zařízením skleníku a dalšími. Když je směs hydratována, přísada trikalciumsilikátu zvyšuje její teplotu.
 • Nutnost dokončení betonáže při nízkých teplotách vyžaduje použití nemrznoucích přísad na bázi vápenatých a sodných solí.
 • Změna složení se odráží v délce tuhnutí potěru: písek a drcený kámen zkracují čas, porézní plniva (struska a expandovaná hlína) proces prodlužují.
 • Povrchově aktivní látky zpomalují tuhnutí. Například přidáním bentonitu nebo mýdlového roztoku se zpomalí odpařování vody a zabrání se vysychání povrchu.

Proces tuhnutí směsi

14. den po nalití získává značka M400 za uspokojivých teplotních a vlhkostních podmínek 50 % pevnosti a M500 – 75 %. Použití různých přísad umožňuje regulovat dobu výstavby.

Pevnost a trvanlivost jakékoli stavební konstrukce závisí jak na kvalitách základního materiálu, tak na pojivech. Směsi na bázi cementu nemají výraznou konkurenci v oblasti výstavby nosných konstrukcí při pokládce cihel, tvárnic nebo monolitickém způsobu výstavby základů, stěn a stropů.

malta

Jedinečné vlastnosti vytvrzování cementu a rozsah nabízených produktů nám umožňují vybrat optimální značku pro řešení nadcházejících problémů. Mezi nejoblíbenější otázky na toto téma lze zaznamenat zájem o to, jak dlouho trvá sušení cementu a směsí na něm založených. Hodně záleží na složení stavebního materiálu a podmínkách jeho použití.

Co určuje dobu schnutí cementu?

Pevnost, trvanlivost a soulad s deklarovanými vlastnostmi směsi ovlivňuje několik faktorů, včetně doby tvrdnutí cementu. Tento proces lze regulovat dvěma způsoby: teplotou a volbou značky pojiva.

Čísla ve značení cementu udávají jeho pevnost, měřenou v kg/cm2. Čím vyšší je tato hodnota, tím rychleji směs schne. Třída pevnosti je uvedena na obalu. V souladu s tím bude sušení M 200 trvat déle než M 400.

Důležitým faktorem pro určení, jak dlouho cementová malta schne, je teplota. Optimální hodnota pro tuto operaci je rozmezí 15-25° C. Při nižších teplotách se čas výrazně prodlužuje. Hodnoty nad 30°C také nemají příliš příznivý vliv na kvalitu tuhnoucí směsi. Je nutné použít další opatření, aby se zabránilo předčasnému vysychání a kontroloval proces.

ČTĚTE VÍCE
Kolik bude stát zasklení balkónu?

nastavení řešení

K nejrychlejšímu a nejkvalitnějšímu tvrdnutí betonu dochází při použití technologie používané v podnicích vyrábějících železobetonové výrobky. Jak dlouho trvá, než cement vytvrdne, když se tvoří např. podlahové desky? Po 12-18 hodinách beton získá 90 % své deklarované pevnosti. Taková rychlost sušení je možná pouze se speciálním zařízením, které zajišťuje utěsnění produktu, požadovanou teplotu, stanovený stupeň pevnosti a některé další podmínky. Přesné dávkování kompozice, vibrační úprava, ohřev produktu párou, eliminace ztráty vlhkosti jsou základními podmínkami pro výrobu železobetonových výrobků.

Dosáhnout takových ukazatelů na staveništi je nemožné. Na obalu výrobku tedy můžete přesně vědět, jak dlouho cement tvrdne za normálních podmínek. Jsou zde uvedeny doporučené poměry, teplotní podmínky a doba tuhnutí směsi. Výrobce může do kompozice přidávat přísady, aby získal speciální vlastnosti, takže přesný čas se může mírně lišit i pro stejné značky cementu. Musíte znát základní princip – jak dlouho schne běžný cement za standardních podmínek. 28 dní je považováno za minimum potřebné k dosažení výkonnostních kvalit směsi. Dále se tento proces výrazně zpomaluje a posílení v průběhu příštího roku není větší než 10 %.

Dvě hlavní fáze kalení

Pro dosažení deklarovaných kvalit je nutné dodržet správné proporce při míchání roztoku. Pouze v tomto případě bude dosaženo požadované pevnosti. Asi hodinu po nalití směsi začíná proces změny její struktury. Tato fáze se nazývá nastavení. Jak dlouho trvá, než cementová malta ztvrdne, než bude pokračovat další práce?

Po dni se hmota stane tak silnou, že se po ní dá chodit. K deklarované síle značky má ale stále daleko. Toto byla pouze první fáze, nazývaná uchopení. Dále začíná proces kalení. Po dvou dnech získá směs v teplé sezóně asi 50% pevnosti.

S plnou provozní zátěží a provozem pro další výstavbu dalšího podlaží se doporučuje začít nejdříve po 28 dnech, kdy se pevnost betonu blíží 90 %, jak je uvedeno. Zvláštní význam je při výstavbě nosných konstrukcí přikládán času. Pokud je to možné, je lepší nalít silné základy rok před zahájením hlavní stavby. Během této doby probíhají téměř všechny procesy změny struktury. V geometrii konstrukce nedojde k žádným výrazným změnám. Je obtížné určit přesnou dobu úplného vytvrzení konkrétní cementové malty. Může trvat roky, ale po 12 měsících tyto změny nemají vliv na kvalitu stavby.

ČTĚTE VÍCE
Kolik vody je potřeba na 1 kg sádrové omítky?

Jak dlouho schne cement M 500?

Označení materiálu je důležité při výběru směsi pro dosažení požadovaných kvalit. Jak dlouho trvá, než cement vytvrdne, se stává druhou nejdůležitější otázkou. Vědět to je nutné pro plánování dalších operací. Například M 500 za doporučených podmínek získá 75 % pevnosti do dvou týdnů poté, co roztok začne tvrdnout, a M 400 – 50 %.

To znamená, že cement vyšší kvality umožňuje provádět stavební operace mnohem rychleji. Úměrně ovlivňuje směs a teplotu.

m500

Doba tvrdnutí cementu (jakékoli značky) se prakticky zastaví na 0 ° C, pokud kompozice neobsahuje speciální přísady. Když se voda promění v led, dojde ke strukturální destrukci materiálu. Směs se nesmí nechat zmrznout, dokud nedosáhne 90% pevnosti. Značka M 500 nabývá do konce měsíce požadovanou hodnotu. Poměry cementu a písku mohou také ovlivnit rychlost tvrdnutí. Malé množství pojiva může zpomalit proces vytvrzování, pokud plnivo absorbuje vlhkost. Roztoky s velkým množstvím písku vyžadují více vlhkosti než koncentrovanější směsi.

Jak ovlivnit dobu schnutí cementu M 500

Proces tuhnutí směsi můžete urychlit udržováním optimální teploty. Vypočítá se průměrná denní hodnota a pokud je pod 15-20°C, je třeba provést další opatření k ohřevu materiálu. V tomto případě nesmí dojít k dehydrataci směsi. Cement má tendenci samovolně vysychat. Nedostatek vlhkosti neumožňuje vznik hydratačních reakcí, které způsobují zhoršení kvality materiálu. Tento problém lze vyřešit nuceným navlhčením, pokrytím povrchu filmem, pilinami nebo látkou. Instalace topného zařízení výrazně urychlí proces sušení, ale také zvyšuje riziko ztráty vlhkosti ze směsi.

Jak dlouho trvá, než cement vyschne uvnitř a venku?

Přímá závislost rychlosti tuhnutí na teplotě umožňuje přesně určit, jak dlouho schne roztok cementu a písku uvnitř i vně budovy. Vzduch v místnosti se ohřívá rovnoměrněji, takže si čas spočítáte poměrně přesně. Pro výpočet doby tvrdnutí v otevřeném prostoru je nutné provádět měření teploty v několikahodinových intervalech během dne. Vlivem faktorů prostředí se čas může výrazně změnit.

Rozdíl mezi denními a nočními hodnotami se může lišit o 10-20 ° C. Je nutné určit průměrnou denní hodnotu, která se stane hlavním kritériem při určování doby tvrdnutí cementové malty na ulici. Současně je vlhkost vzduchu v místnosti obvykle nižší, což znamená, že proces odpařování je aktivnější, zvláště pokud je budova vybavena topným systémem. Přesušení směsi povede ke zhoršení kvality. Pokud to nemůže být kritická vada při omítání stěn, pak potěr potřebuje pevnost, takže musíte chránit povrch před vysycháním.

ČTĚTE VÍCE
Jak moc potřebujete ustoupit z hranice, abyste postavili lázeňský dům?

Složení cementu a jeho hydratace

Reakce přeměny suché směsi na pevnou hmotu začíná po přidání vody do jejího složení. Slínkové minerály, které jsou silikáty, začínají aktivně vytvářet prostorové vazby. Proces je nevratný, protože koagulace částic vede k úplné změně struktury materiálu. Jak dlouho běžná cementová malta s pískem schne, závisí na chemickém složení suché směsi. Vysoký obsah silikátů proces urychluje.

Vysokopevnostní druhy jako M 400, M 500 mají malé množství nečistot a doba tuhnutí cementové malty je rychlejší než při použití méně odolných materiálů.

Směs se nejprve stává plastickou, což umožňuje z ní vytvořit prvek požadovaného tvaru, a poté tvrdne a získává potřebnou pevnost. Tekutý roztok se doporučuje spotřebovat ve lhůtě uvedené na obalu. Obvykle se pohybuje od 30 minut do 4 hodin. Poté je možné obnovit plasticitu kalícího roztoku bez ztráty kvality.Při nízkých teplotách jsou povoleny drobné úpravy ve směru prodlužování periody. Poté výrobce garantuje deklarované kvality a dobu tvrdnutí cementové malty ve standardních hodnotách.

hydratace

Reakce se nazývá hydratace, kde první část slova znamená vodu. Proces je unikátní a zásadně se liší od tuhnutí a tuhnutí směsí na bázi sádry, kde je k plné reakci zapotřebí vzduch, který probíhá mnohonásobně rychleji a již v prvních hodinách získává deklarované kvality. Doba potřebná k vyschnutí cementu závisí pouze na značce a okolní teplotě při dostatečné vlhkosti ve hmotě.