Systém ochrany před bleskem budovy je třeba pravidelně kontrolovat. Potřeba takových opatření je dána jednak důležitostí těchto zařízení pro bezpečnost jak samotných nemovitostí, tak lidí v jejich blízkosti, jednak přítomností hromosvodů pod neustálým vlivem nepříznivých faktorů prostředí. První kontrola systému ochrany před bleskem se provádí ihned po instalaci. V budoucnu se provádí v určitých, normami stanovených, časových intervalech.

Obsah

 1. Četnost kontrol
 2. Systém opatření pro testování ochrany před bleskem
 3. Přečtěte si více o dokumentaci s příklady na následujících stránkách:
 4. Na co si dát pozor při kontrole ochrany před bleskem
 5. Náklady na testování systému ochrany před bleskem u MZK-Electro
 6. Testování systému ochrany před bleskem obvykle zahrnuje:
 7. Dodávka a montáž ochrany před bleskem budov firmou OTIS

Četnost kontrol

Četnost kontrol ochrany před bleskem je stanovena v souladu s článkem 1.14 RD 34.21.122-87 „Pokyny pro instalaci ochrany budov a staveb před bleskem“. Podle dokumentu se u všech kategorií staveb provádí minimálně jednou ročně.

V souladu s „Pravidly pro technický provoz elektrických instalací spotřebitelů“ se provádí ověření zemních smyček:

1krát za šest měsíců – vizuální kontrola viditelných prvků uzemňovacího zařízení;

1x za 12 let – kontrola doprovázená selektivním otevíráním půdy.

Měření odporu zemní smyčky:

1x za 6 let – na elektrických vedeních s napětím do 1000 V;

1x za 12 let – na elektrických vedeních s napětím nad 1000 V.

Systém opatření pro testování ochrany před bleskem

Testování ochrany před bleskem zahrnuje následující činnosti:

 • kontrola spojení mezi uzemněním a hromosvodem
 • měření přechodového odporu šroubových spojů systému ochrany před bleskem
 • kontrola uzemnění
 • izolační test
 • vizuální kontrola celistvosti prvků systému (svody, hromosvod, styčné body mezi nimi), nepřítomnost koroze na nich
 • kontrola souladu skutečně instalovaného hromosvodu s projektovou dokumentací, platnost instalace tohoto typu hromosvodu na tomto zařízení
 • testování mechanické pevnosti a celistvosti svarových spojů systému ochrany před bleskem (všechny spoje jsou poklepávány kladivem)
 • stanovení odporu zemnícího vodiče každého samostatně stojícího hromosvodu. Při následných kontrolách by hodnota odolnosti neměla překročit úroveň stanovenou při přejímacích zkouškách více než 5krát.
ČTĚTE VÍCE
Jak mohu zvýšit pokles napětí?

Odolnost systému ochrany před bleskem se kontroluje pomocí zařízení MRU-101. V tomto případě může být způsob testování ochrany před bleskem odlišný. Mezi nejčastější patří:

 • Měření odporu v systému ochrany před bleskem pomocí třípólového obvodu
 • Měření odporu v systému ochrany před bleskem pomocí čtyřpólového obvodu

Čtyřpólový testovací systém je přesnější a minimalizuje možnost chyby.

Testování uzemnění se nejlépe provádí za podmínek maximálního zemního odporu – za suchého počasí nebo za podmínek největšího mrazu. V ostatních případech se pro získání přesných údajů používají korekční faktory.

Na základě výsledků kontroly systému je vypracován protokol o zkoušce ochrany před bleskem, který ukazuje, že zařízení je v dobrém stavu.

Přečtěte si více o dokumentaci s příklady na následujících stránkách:

Zkušební protokol systému ochrany před bleskem

Podrobný popis, vzorová náplň. Kdy je potřeba vyplnit, jak vyplnit a co je součástí. Příklady jsou uvedeny ve formátu pdf. a doc.

Pas ochrany před bleskem

Co je pasport ochrany před bleskem: definice, k čemu je potřeba, jaké sekce a protokoly obsahuje. Příklady ke stažení ve formátech .doc a .pdf.

Na co si dát pozor při kontrole ochrany před bleskem

Je nepravděpodobné, že bude možné vyzkoušet systém ochrany před bleskem v akci v době převzetí díla, protože pravděpodobnost, že v tuto chvíli vypukne bouřka, je velmi malá. Proto byste měli věnovat pozornost procesu ověřování:

 • pracovníci musí zkontrolovat všechny viditelné části systému ochrany před bleskem, zkontrolovat uzly a připojení;
 • měření odporu by mělo být provedeno pomocí speciálního měřicího zařízení (MRU-101);
 • práce musí být prováděny buď za suchého počasí, nebo s dostatečně silným zamrznutím půdy, aby se předešlo možným chybám;
 • po ukončení zkoušky musí specialisté sepsat protokol o zkoušce ochrany před bleskem u založeného vzorku.

Abyste se vyhnuli nešetrným kontrolám, které mohou vést jak k problémům s uvedením do provozu, tak k nedostatečné ochraně proti výbojům blesku, je nejlepší obrátit se na spolehlivou prověřenou firmu specializovanou na montáže systémů ochrany před bleskem.

Náklady na testování systému ochrany před bleskem u MZK-Electro

typ budovy Cena, rub.
Soukromé domy Z 5 000,00
Administrativní budovy Z 10 000,00
Průmyslová budova Z 15 000,00
ČTĚTE VÍCE
Který mixér je výkonnější, ponorný nebo stacionární?

Testování systému ochrany před bleskem obvykle zahrnuje:

 • vizuální kontrola celistvosti hromosvodů a svodů, spolehlivosti jejich připojení a upevnění ke stožárům;
 • identifikace prvků zařízení ochrany před bleskem, které vyžadují výměnu nebo opravu z důvodu porušení jejich mechanické pevnosti;
 • stanovení stupně destrukce korozí jednotlivých prvků zařízení ochrany před bleskem;
 • kontrola spolehlivosti elektrických spojení mezi proudovými částmi všech prvků zařízení ochrany před bleskem;
 • kontrola souladu zařízení ochrany před bleskem s účelem objektů;
 • měření hodnoty odporu proti šíření pulzního proudu metodou “ampérmetr-voltmetr” pomocí specializovaného měřicího komplexu.

Výsledky kontrol jsou dokumentovány v aktech, zapisovány do pasportů a evidence stavu zařízení na ochranu před bleskem. Na základě získaných údajů je vypracován plán oprav a odstraňování závad na zařízeních ochrany před bleskem zjištěných při kontrolách a kontrolách.

Adresa objektu: Komi republika, Syktyvkar, st. Pervomajskaja, 56.

Druh práce: návrh a montáž vnějšího systému ochrany před bleskem.

Komponenty: vyrábí BS-Technic.

Komponenty: Objekt má plechovou střešní krytinu nad dřevěným opláštěním. Ochranná síť proti blesku musí být tedy položena přes kovovou krytinu nahoře. Práce na svařování hromosvodů dohromady a jejich přivaření k povrchu střechy povedou k poškození vrstvy střešní krytiny, proto musí být všechna upevnění provedena speciálními spojkami, které vylučují svařování. Všechny vyčnívající části na střeše (výstupy větracích šachet apod.) je nutné dodatečně chránit hromosvodem.

Vlastnosti objektu: Nejvyšší budova architektonického souboru moskevského Kremlu. Výška – 81m.

Adresa objektu: Moskva, Katedrální náměstí moskevského Kremlu.

Druh práce: Návrh a montáž systému ochrany před bleskem

Komponenty: vyrábí OBO Bettermann.

Provedení: Objekt patří z hlediska stupně ochrany do III. kategorie. Jako prvek hromosvodu byla použita stávající konstrukce kopule s křížem, podél vnějších fasád byly provedeny hromosvody ze žárově pozinkované oceli Rd8 pomocí fasádních držáků typu SK. Uzemňovací zařízení je vyrobeno ve formě několika ohniskových zemnících vodičů.

Adresa objektu: Moskevská oblast, okres Mytishchi, vesnice. Prusy, 25

Druh práce: Návrh a montáž vnějšího systému ochrany před bleskem.

Složení systému ochrany před bleskem: Na střeše chráněného objektu je položena síť na ochranu před bleskem. Dvě komínové roury jsou chráněny instalací hromosvodů o délce 2000 mm a průměru 16 mm. Jako hromosvod byla použita žárově pozinkovaná ocel o průměru 8 mm (průřez 50 mm34.21.122 dle RD 87-XNUMX).

ČTĚTE VÍCE
Je možné obnovit bílou barvu oblečení?

Adresa objektu: Moskva město. Borovskoe dálnice, komunální zóna “Tereshkovo”.

Druh práce: instalace vnějšího systému ochrany před bleskem (část ochrany před bleskem a svody).

Komponenty: vyrábí OBO Bettermann.

Provedení: Celkové množství žárově pozinkovaných ocelových vodičů pro 13 konstrukcí v zařízení bylo 21.5000 5 metrů. Na střechách je položena bleskosvodná síť s roztečí buněk 5×2 m, v rozích budov jsou instalovány XNUMX svody. Jako upevňovací prvky se používají nástěnné držáky, mezispojky, držáky pro ploché střechy s betonem a vysokorychlostní připojovací svorky.

Adresa objektu: Moskevská oblast, okres Solnechnogorsk, vesnice. Radumlya.

Druh práce: Návrh systému ochrany před bleskem pro průmyslovou budovu.

Komponenty: vyrábí OBO Bettermann.

Výběr systému ochrany před bleskem: Bleskosvod celého objektu je proveden dle kategorie III formou bleskosvodné sítě ze žárově pozinkovaného vodiče Rd8 s roztečí buněk 12×12 m. Bleskosvod je položen na střešní krytinu na držácích. pro měkké střešní krytiny z plastu s betonovým závažím. Zajistěte dodatečnou ochranu zařízení ve spodní úrovni střechy instalací vícenásobného hromosvodu, který se skládá z tyčových hromosvodů. Jako hromosvod použijte žárově pozinkovanou ocelovou tyč Rd16 o délce 2000 mm.

Dodávka a montáž ochrany před bleskem budov firmou OTIS

Dodávka a montáž ochrany před bleskem budov firmou OTIS

Byla dokončena poslední etapa prací na instalaci uzemnění a ochrany před bleskem pro komplex 10 budov v závodě MOS OTIS